Žatecký poklad se představí veřejnosti

10. červenec 2014, 10:25
Žatecký poklad se představí veřejnosti

Jedinečnou příležitost letos nabídne návštěvníkům program Dnů evropského dědictví v Žatci! V krátkodobé výstavě bude veřejnosti po jediný den představen tzv. Žatecký poklad z počátku 11. století. Nejbohatší český stříbrný poklad raného středověku byl objeven při stavbě skladu na dnešním Chmelařském náměstí dne 27. dubna 1937.

Hliněná nádoba byla doslova napěchována stříbrnými předměty o celkové váze bezmála 2,7 kg. Podstatnou součástí bylo celkem 19 tyčinkovitých stříbrných hřiven, dále desítky soudobých šperků, toaletní souprava, plechové křížky, ozdobné závěsné schránky – tzv.

kaptorgy, duté stříbrné perly a téměř 340 mincí českých a německých ražeb. Nález doplňuje i několik zlatých předmětů – dva honosné prsteny (jeden s vloženým almandinem a drobnými perlami) a několik článků zlatého řetízku. Poklad, který představoval na tehdejší dobu skutečně pohádkové bohatství, ukryl do země na sklonku 20. let 11. století specializovaný řemeslník-šperkař. Dokládají to např. i smotky stříbrného drátu, které sloužily jako polotovar k výrobě exkluzivních šperků. Okruh odběratelů se rekrutoval z movitých obyvatel přilehlého přemyslovského hradiště.

Unikátní nález je vystavován pouze výjimečně, neboť stříbro je choulostivé na prudké výkyvy teploty a vlhkosti. V letech 2000-2002 mohli jeho část obdivovat návštěvníci prestižní putovní výstavy „Střed Evropy kolem roku 1000“ v SRN, Polsku, Maďarsku a České republice. U příležitosti výročí první písemné zmínky o Žatci byl krátkodobě představen v Polánkově muzeu naposledy r. 2004. V současné době se na svůj „velký den“ připravuje v péči špičkových restaurátorů a konzervátorů. Při přípravě výstavy se zrodila i myšlenka, vydat příští rok reprezentativní publikaci. Unikátní nález totiž dodnes nebyl kompletně zpracován a vypublikován.

Nenechte si tedy v sobotu 13. září 2014 uniknout ojedinělou možnost spatřit nejvýznamnější archeologický nález z katastru města Žatce. Vůbec poprvé od roku 1945 bude žatecký poklad vystaven zcela kompletní. Výstava bude doplněna přednáškou dr. L. Polanského z Národního muzea v Praze o výpovědi mincí z depotu.