Za hudbou, mládím a přáteli: rozhovor s Václavem Hudečkem, garantem a zakladatelem jednoho z nejdelších festivalů komorní hudby v Praze

25. září 2013, 11:13

Cyklus Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté představuje jeden z nejdelších festivalů komorní hudby, které jsou pořádané na území hlavního města Prahy. Jeho uměleckým garantem a zakladatelem je významný český virtuóz, legenda české houslové školy, žák Davida Oistracha, Václav Hudeček, který si již přes dvacet let na pódium Kostela svatých Šimona a Judy v Praze a dalších pražských koncertních prostor zve nejen renomované hudebníky, ale dává prostor i mladým talentům. Na počátku své hudební kariéry zde dostaly příležitost osobnosti, jako je například renomovaná mezzosopranistka Dagmar Pecková působící na předních evropských scénách, violoncellista Jiří Bárta, populární houslista Pavel Šporcl či hornista Radek Baborák, mezi jehož působiště patří Berlínská či Mnichovská filharmonie.

Uplynulým ročníkem se tento cyklus přehoupl již do třetí dekády své existence a v nových organizačních podmínkách, prostorách a s novými partnery dokázal, že své místo na pražské kulturní scéně stále má. Vyprodaná hlediště, potlesky vstoje i individuální nadšené ohlasy jsou toho jasným dokladem a pro letošní, v pořadí již 22. ročník, smělou výzvou. I v dobách, kdy se všude stále dokola skloňuje slovo „krize“, si hudba v podání mladých i renomovaných interpretů dokáže najít své posluchače a povznést jejich mysl. A přátelská atmosféra, kterou Václav Hudeček a jeho hosté každoročně vytváří, přináší potěšení dvojnásob.

 A na co se můžete těšit letos?  Sedmero koncertů nabídne setkání s několika desítkami renomovaných umělců různých generací z domova i ze zahraničí v průřezu klasického i populárnějšího repertoáru od baroka až po soudobou hudbu.

Václav Hudeček: Naše Svátky„trhají rekordy“

Zakladatelem, duchovním otcem, hlavním dramaturgem a osobností, která svým vřelým vystupováním, hráčskou suverenitou a jiskřivým espritem podmaňuje již přes dvacet let své sváteční publikum je nestárnoucí Václav Hudeček. Povídání o letošním ročníku tohoto populárního cyklu tedy nemůžeme zahájit s nikým povolanějším…

Pane Hudečku, Vaše Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté jsou jednou z mála koncertních platforem, která výrazně podporuje začínající umělce na počátku jejich kariéry. Jak ze svého pohledu vnímáte podmínky a možnosti, které současná doba mladým talentům pro rozvoj jejich kariéry nabízí?

Situace je bohužel velmi složitá a smutná. Zatímco v roce 1989 bylo u nás na 350 organizátorů komorních koncertů spojených pod organizací Kruhy přátel hudby, dnes jich na našem území živoří několik desítek. Nutno dodat, že to nebyl výmysl bývalého režimu, ale tradice těchto koncertů sahá do první republiky, kdy se lišil pouze název tohoto společenství, tehdy zněl Spolky pro komorní hudbu. A právě z tohoto důvodu mají dnes mladí umělci minimum příležitostí k uplatnění. Také orchestry za mého mládí hrávaly desítky koncertů nejen ve svém sídelním městě, ale objížděli vždy celý region. V neposlední řadě ohromnou osvětovou činnost vyvíjela Československá televize přímými přenosy koncertů z Kavčích Hor „Hudba z Respiria“, které měly sledovanost až 1,5 milionu diváků.


Nejen na Svátkách hudby, ale i při Vašich dalších aktivitách se takřka každodenně setkáváte s nejmladší generací muzikantů. Jaká je? Dokáže podle Vás obstát a prosadit se v dnešní globální konkurenci?

Mladí lidé jsou u nás úžasní a interpreti takzvané vážné hudby absolutně srovnatelní se světem. Bohužel však nedostávají mnoho příležitostí své dovednosti světu ukázat. Zatímco dříve naše orchestry vyvážely do zahraničí především české sólisty a dirigenty, dnes tomu tak bohužel není.


V květnu završený 21. ročník cyklu byl mnohými hodnocen jako doposud nejúspěšnější v historii. Jaké pocity zanechal ve Vás?

Más z toho velkou radost. Naše Svátky „trhají rekordy“ v návštěvnosti a naše publikum se rádo vrací. To je to největší ocenění, kterého se nám po více než 20 letech práce dostává. Tato činnost by se však nedala rozvíjet bez pomoci nejbližšího okolí. Velice mně pomáhá moje žena, která má neuvěřitelně skvělé nápady a úžasnou vůli je uskutečnit.  Naši sponzoři, bez kterých by tato činnost byla nemyslitelná a pořádající agentura. Výsledkem jsou spokojení posluchači na koncertech a z našich, kdysi začínajících umělců mezinárodně uznávané kapacity.

Jednou z novinek, kterými jste loni festival obohatil, je i spolupráce s Pražskou konzervatoří a využití jejího nového koncertního sálu. Jak tento krok hodnotíte a co v této oblasti připravujete do budoucna?

Spolupráce s tímto ústavem je úžasná. Musím se přiznat, že jsem takovou vstřícnost ani nečekal. Vedení i pedagogové jsou skvělí. Všichni tak nějak zapadli do naší hudební rodiny, jako by tam od počátku patřili. Moc si toho vážím. Navíc sál konzervatoře je velmi příjemný a akusticky univerzální, což nám umožňuje dělat rozmanitější programy.

Zanedlouho zahájíte již 22. ročník svého koncertního cyklu. Na co se mohou Vaši posluchači v letošním roce těšit?

Těžko se mně vybírá, protože každý koncert je něčím jedinečný. Určitě bych doporučil vánoční koncert, kde bude mimo jiné zpívat náš současný první tenor Aleš Briscein a představí talentovanou sopranistku Michaelu Katrákovou. Dále uslyšíme vynikajícího španělského flétnistu Claudiho Arimanyho. Zajímavý bude určitě i koncert kytaristů nebo violoncellového kvarteta.

Zajímavý program nabízí hned slavnostní zahajovací koncert, na kterém své talentované žáky představí i proslulý tenorista Peter Dvorský. Představíte nám večer blíže?

Zahajovací koncert nese název Václav Hudeček a Peter Dvorský představují své následovníky. Vystoupí na něm nejúspěšnější účastníci mých a Peterových hudebních kurzů. Zváštním hostem večera za doprovodu Talichovy komorní filharmonie s dirigentem Tomášem Braunerem bude navíc Eva Urbanová.

Závěrečný koncert zůstává zatím zahalen tajemstvím. Můžete alespoň naznačit, zda chystáte nějaké překvapení?

Věřím, že to bude opravdu velké překvapení a proto bych zatím nerad cokoli prozrazoval…

Jaká je Vaše vize projektu pro nadcházející léta? Máte v tomto smyslu ještě nějaká nesplněná přání?

Pokud nám bude zdraví a štěstí přát, budeme nadále pokračovat v představování začínajících českých umělců. Byl bych šťasten, kdybychom mohli v budoucnu tyto mimořádné hudebníky uvést i ve společnosti zahraničních, abychom našemu publiku ukázali, že v mezinárodním kontextu naši mladí hráči se ctí obstojí a aby se z Čech, jak tomu bylo v minulých staletích, šířila do světa 

Dvaadvacátý ročník cyklu bude slavnostně zahájen 25. října 2013 ve Dvořákově síni Rudolfina v Praze, kde Václav Hudeček společně s ikonou československé opery – tenoristou Peterem Dvorským představí své mladé talentované následovníky. Připraveno je navíc i překvapení v podobě operního hosta večera, kterým bude jedna z nejvýraznějších českých sopranistek Eva Urbanová. 

Více informací naleznete na http://www.vaclavhudecek-svatkyhudby.cz