Vyšehrad nabízí nové prohlídkové okruhy.

30. červen 2020, 12:53
Vyšehrad nabízí nové prohlídkové okruhy.

Nově můžete vybírat ze tří okruhů Tváře Vyšehradu. Zpřístupněna budou i místa, která běžně otevřená nejsou.  Poprvé jsou otevřeny Podolské kasematy a se svolením Vyšehradské kapituly také fragmenty baziliky sv. Vavřince. 

Prohlídkové trasy jsou zaměřené na různé etapy historie Vyšehradu.

Prohlídkový okruh „Královský hrad“ je zaměřený na nejstarší historii a pamětihodnosti spojené s českými panovníky a vyšehradskou církevní kapitulou. Navštívíte pozoruhodný kostel Stětí sv. Jana křtitele a pozůstatky baziliky sv. Vavřince. Poznáte jak ve středověku vypadala Knížecí a královská akropole s kamenným románským mostkem a vyšehradské opevnění s bránou Špička.

Prohlídkový okruh „Barokní pevnost“ je zaměřený na vojenskou minulost Vyšehradu a jeho úlohu v rámci pražského opevnění. V rámci prohlídky navštívíte Martinské kasematy a nově otevřené kasematy Podolské. 

Další okruh, „Národní symbol“, odhalí počátky české státnosti spojené s bájemi a pověstmi. Provede vás vyšehradskými parky a přiblíží příběhy zdejších soch a pomníků. Nevynecháte ani vyšehradský hřbitov s monumentální hrobkou Slavín.

Aktuální program naleznete na www.praha-vysehrad.cz
Vstupenky 160 Kč / 110 Kč v prodeji na GoOut.net