Vyhodnocení unikátního českého experimentu

30. leden 2020, 12:15
Vyhodnocení unikátního českého experimentu

Vyhodnocení unikátního českého experimentu –  první výstavy napojené na solární elektrárnu

Před týdnem ukončila Moravská galerie výstavu finalistek a finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého, která jako první v Česku testovala možnost napojení na obnovitelné zdroje energie. Pilotní projekt se ukázal jako realizovatelný – výpadek nastal pouze jednou a zájem ze strany návštěvníků byl vyšší než v předešlých ročnících. Na středu 29. ledna naplánovali organizátoři veřejné vyhodnocení výsledků spojené s neformální diskuzí o tom, jak mohou být kulturní instituce napomocné v době klimatické změny. 

CENA JINDŘICHA CHALUPECKÉHO 2019

Výstavu Ceny Jindřicha Chalupeckého 2019 vidělo 5 797 osob, což je prozatím nejvyšší návštěvnost této výstavy v Moravské galerii. Výstava byla v provozu 116 dní, přičemž pouze jednou došlo k výpadku energií a galerie byla proto nucena výstavu dočasně uzavřít. Organizátoři akce ze Společnosti Jindřicha Chalupeckého i Moravské galerie hodnotí velmi pozitivně především to, že se obě instituce musely naučit přehodnotit své přemýšlení nad jinak běžným provozem výstavy. Aby se ušetřilo co nejvíce energie, omezila galerie přívod tepla do expozice nebo snížila intenzitu osvětlení. V období nedostatku sluneční energie byly některé práce uzpůsobeny dočasnému provozu, jedna z vystavujících umělkyň například prezentovala své video po několik dní na tabletu namísto velkoformátové projekce. Účinnost solární elektrárny byla v průměru 80 %, za dobu trvání výstavy bylo spotřebováno 553 kwh.

Přípravy a provoz výstavy si vyžádaly řadu dalších praktických opatření, především ale byly podnětem pro uvažování nad dlouhodobými možnostmi udržitelné institucionální činnosti. 

„Je pravděpodobné, že svět umění bude v budoucnu muset podnikat mnohem radikálnější kroky, než vyměnit papír na pozvánky na výstavu za ekologičtější variantu. Skrze loňský ročník Ceny Jindřicha Chalupeckého jsme si dovolili udělat viditelné gesto, které mohlo svým způsobem přispět k narůstajícímu veřejnému zájmu o tuto problematiku. Teď je ale potřeba pokračovat a řešit otázky udržitelnosti ve vztahu k umění a kulturním institucím na mnoha dalších rovinách, včetně té politické. Možná tyto snahy za čas úplně promění povahu samotného umění, a možná nakonec umění dokáže to, co si přeje už více než století, a to (spolu)utvářet a měnit skutečnost. To je samozřejmě ten optimističtější scénář,“ říká Karina Kottová, ředitelka Společnosti Jindřicha Chalupeckého. 

Ku příležitosti konce výstavy pořádají organizátoři 29. ledna v 18 hodin v Pražákově paláci akci Kulatý stůl: Klima v kulturních institucích. Budou zde veřejně prezenovány výsledky měření, které během výstavy probíhalo. Pozvání do debaty přijali RNDr. Yvonna Gaillyová, ředitelka ekologického institutu Veronika, zástupce Centra experimentálního divadla, které iniciovalo výzvu k vyhlášení stavu klimatické nouze, Matěj Nytra, dramaturg HaDivadla, doktorandka na Katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Tereza Špinková, která se zabývá uměním v době klimatické krize, dále vítěz CJCH pro rok 2019 Andreas Gajdošík, finalistky soutěže CJCH Comunite Fresca, ředitelka SJCH Karina Kottová a šéfkurátor Moravské galerie Ondřej Chrobák.  

Společná diskuse se bude zabývat otázkou, jak mohou kulturní instituce v dlouhodobém měřítku měnit svou činnost tak, aby byla nejen udržitelná, ale mohla také iniciovat změny
v širší společnosti?