Vydejte se se svou třídou do kostela Pražského Jezulátka!

4. únor 2022, 23:28
Vydejte se se svou třídou do kostela Pražského Jezulátka!

Projekt „Stopy lidí“ láká mnoho mladých návštěvníků světoznámého kostela již sedmým rokem. Připraveny jsou různé varianty lektorovaných programů, při kterých žáci a studenti poznávají nejen historickou památku, ale zamýšlí se také nad tématy týkajícími se tolerance, humanismu a hodnoty každého života.

Také v druhém pololetí letošního školního roku si mohou školní třídy vybrat z nabídky několika programů:

 „Hádanky Pražského Jezulátka“  - program pro žáky 1. – 3. tříd ZŠ, který hravou formou provede děti důležitými místy kostela i prostory, které nejsou běžně přístupné. Žáci jsou během 90 minutového programu zapojováni do nejrůznějších aktivit, program je velmi svižný a hravý. V programu je také krátká přestávka na svačinu.

Dobrodružná výprava po stopách Pražského Jezulátka“ – je určena starším žákům 4. a 5. tříd ZŠ a během 150 minutového programu nabízí účastníkům možnost aktivně se na vlastním programu podílet. V prostoru kostela žáci sami vybírají místa, která je zajímají a chtějí se o nich dozvědět víc, luští hlavolam, potkávají se také s mnichem z přilehlého kláštera nebo přemýšlejí nad zdokonalováním lidského světa.

Lidé z celého světa“ a „Za tajemstvím klášterní krypty“ jsou navazující programy pro žáky 4. a 5. tříd, kteří absolvovali předchozí program. Rozvíjejí témata jako respekt k jiným kulturám nebo aspekty životního běhu člověka.

Pro středoškoláky je připraven program „Stopy života“ ve dvou variantách – společenskovědní a umělecké. Podle názvů jsou programy zaměřené buď na život člověka jako individua, partnera nebo člena skupiny, nebo studenty provází uměleckými prvky a historickými reáliemi tohoto inspirativního prostoru.

Programy jsou pro školní třídy zdarma, vedené zkušenými lektory a jejich podrobný popis a způsob přihlašování najdete na našich stránkách www.pragjesu.cz/stopy.