Vychází monografie nepřehlédnutelného malíře a grafika Jaroslava Valečky

9. prosinec 2015, 15:39
Vychází monografie nepřehlédnutelného malíře a grafika Jaroslava Valečky

V předvánočním čase vychází publikace představující nepřehlédnutelnou osobnost současné střední umělecké generace Jaroslava Valečku, který navazuje na dlouhou tradici české krajinomalby a symbolistní imaginace. Monografie přináší reprezentativní a ucelený výběr z jeho tvorby z let 2010-2015.

Kromě Valečkových typických, okouzlujících krajin s dalekými horizonty a magickými světelnými situacemi odhaluje tato kniha skryté, niterné zdroje jeho díla - odkrývá provázanost autorovy tvorby s krajem jeho dětství, zádumčivě melancholickým prostředím Lužických hor a „mrazivými“ příběhy jeho obyvatel. Publikaci vydává nakladatelství Kant ve spolupráci s Galerií středočeského kraje GASK, Galerií města Pardubice a společností Smart Point a je možné ji zakoupit v běžné distribuci.

Úvodní studie pochází z pera proslulého britského teoretika a kurátora Edwarda Lucie-Smitha, autora více než stovky publikací z oblasti dějin umění a poezie, jehož nejznámější kniha Art Today (1995) zůstává neopominutelným manuálem současné světové umělecké tvorby.  Další zasvěcené studie o Valečkově díle napsaly historičky umění Martina Vítková, Rea Michalová, a kurátorka Veronika Marešová. 

Monografie vychází u příležitosti výstavy Jaroslava Valečky Stíny Sudet v Galerii Václava Špály, která bude veřejnosti přístupná od 11. prosince do 24. ledna 2016. Více na www.spalovka.cz.

JAROSLAV VALEČKA

Narodil se v roce 1972 v Praze, studoval na Akademii výtvarných umění v atelieru malby Jiřiho Sopka. Během studia získal stipendium Sorosovy a Hlávkovy nadace a absolvoval řadu zahraničních výjezdů, po absolutoriu i řadu uměleckých stáži. Proto jsou jeho díla nejen v českých, ale i v zahraničních sbírkách (například Národní galerie v Praze, Alšova jihočeská galerie, Credit Mutuel de Bretagne, Francie, Festung Koenigstein sammlung, Německo, Foundation de Bourgogne, Galerie Klatovy - Klenová, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem a další). Je členem mezinárodního seskupení The Stuckists. Vzhledem k častým pobytům na severu Čech do jeho malby, soustředící se především na krajinné výjevy, vstoupil syrový přídech dramaty stihaného pohraničí.

Jaroslav Valečka patři k nejúspěšnějším malířům své generace. Symbolistní realistická malba s prvky exprese je jedinečnou ukázkou perfektně zvládnutého řemesla i bohatého vnitřního obsahu. Za každým výjevem se odehrává reálny příběh, většinou dosti dramaticky, který autor přetavuje do podoby malby s nenapodobitelnou náladou a atmosférou.


http://www.valecka.eu/