Vycházejí první komplexní Dějiny československého komiksu

27. leden 2015, 16:29
Vycházejí první komplexní Dějiny československého komiksu

Nakladatelství Akropolis uvádí na trh rozsáhlé akademické Dějiny československého komiksu 20. století. Přehledně organizovaný, čtivý, ale přitom odborně fundovaný text přestavuje dosud nejrozsáhlejší a nejdůkladnější zmapování historie domácího komiksu. Třísvazkový komplet, sestávající ze dvou bohatě ilustrovaných výkladových knih a doplňkové rejstříkové brožury, sleduje vývoj a osudy komiksové formy na území dnešního Česka a Slovenska od jejích počátků v česky a slovensky psaném periodickém tisku pozdního Rakousko-Uherska až po překotný rozvoj po roce 1989. Publikace představuje výstup dlouholetého společného grantového projektu Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v.v.i, a Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Komplexní tisícistránková studie nabízí základní, detailní a bibliograficky precizní přehledové zmapování historie československého komiksu. V kontextu slovenském se jedná o vůbec první takto koncipovanou historiografickou práci. Publikace zároveň nabízí příležitost k poupravení či přímému vyvracení mnoha často tradovaných zjednodušení či omylů, týkajících se malého významu či přerušované kontinuity místní komiksové tradice. Záměrem čtyřčlenného kolektivu mladých badatelů bylo více než jen postihnout chronologii a proměny obrázkového seriálu napříč dvacátým stoletím v jeho očekávatelných vrcholech (Rychlé šípy, Muriel a andělé) či hlubokých propastech (Móricek), jakkoli by i jen takové detailní líčení nabídlo práci, která dosud v domácím akademickém kontextu fakticky chybí.

Důraz jsme samozřejmě kladli na původní tvorbu, dobře si ale uvědomujeme neoddělitelnost československé produkce od mezinárodního kontextu, který zejména v některých obdobích zásadně ovlivňoval místní vnímání komiksu. Naše Dějiny československého komiksu proto prezentujeme v jejich logických, všeobecně kulturních i úžeji komiksových souvislostech: s důrazem na proměny a vývojové tendence, ne jako soubor izolovaných profilů několika vybraných osobností a textů,“ vysvětluje východiska badatelského přístupu Pavel Kořínek, hlavní redaktor Dějin a pracovník Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Rovných 1 000 stran výkladového textu doprovází v Dějinách československého komiksu 20. století více než 550 barevných reprodukcí. Martin Foret, jeden z autorů Dějin a pracovník olomoucké Univerzity Palackého k tomu dodává: „Naše Dějiny československého komiksu představují také zajímavý doplněk k dějinám domácích tištěných médií – ve 20. století byly totiž domovem komiksu primárně novinové a časopisecké tituly. A to často i takové, u nichž jsme to nečekali. Zároveň se s komiksem více či méně ‚zapletla‘ řada osobností, které známe i z jiných oblastí kulturního života v Československu.

Komplet dvou knih a rejstříkové brožury vychází 21. 1. 2015, k dispozici bude ve výhradní distribuci společnosti Kosmas.

Dějiny československého komiksu 20. století
Prokůpek, Tomáš – Kořínek, Pavel – Foret, Martin – Jareš, Michal
grafická úprava          Symbiont
ISBN                               978-80-7470-061-3
počet stran                  428 + 572 + 88, celé v kartonovém pouzdře
vazba                             váz.
formát                           240 × 300 mm
rok vydání                    2014
obsahuje                      jmenný a věcný rejstřík, obrazovou přílohu
cena                               2 800 Kč (vč. DPH)

Dějiny československého komiksu 20. století jsou hlavním výstupem projektu podpořeného Grantovou agenturou České republiky v letech 2010–2012 (projekt P406/10/2306).

Vychází za podpory Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury ČR a hlavního města Prahy.

O autorech: (zdroj: Centrum pro studia komiksu)

Mgr. Martin FORET (koordinátor CSK za FF UP v Olomouci)

Vystudoval filosofii, bohemistiku a žurnalistiku na Filozofické fakultě UP v Olomouci. Působí na Katedře žurnalistiky FF UP, kde přednáší především teorii obrazu a vizuální studia, badatelsky se zaměřuje hlavně (především) na problematiku vizuální komunikace, vztah obrazu a textu. Je tajemníkem Centra kulturálních, mediálních a komunikačních studií a výkonným editorem revue Kultura–Média–Komunikace. Dlouhodobě se věnuje teorii komiksu (od roku 2005 pravidelně vede také seminář teorie komiksu). V letech 2010–2012 byl členem řešitelského týmu projektu GAČR Komiks: Dějiny – teorie, který pracoval na teoretickém představení komiksu v domácím kontextu a na monografii věnované dějinám československého komiksu.

Mgr. Pavel KOŘÍNEK (koordinátor CSK za ÚČL AV ČR)

Vystudoval český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde nyní pokračuje v doktorském studiu. Působí jako odborný pracovník Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., komiksový teoretik a publicista. Pro čtrnáctideník A2 recenzuje moderní komiks a aktuální překladovou prózu. V letech 2010–2012 byl hlavním řešitelem grantového projektu GAČR Komiks: dějiny – teorie zaměřeného na teoretické představení komiksového média a zpracování dějin československého komiksu. Kurátorsky a editorsky se podílel na projektu Signály z neznáma: český komiks 1922–2012 (spolu s Tomášem Prokůpkem).

Ing. arch. Tomáš PROKŮPEK

Absolvoval Fakultu architektury VUT v Brně, v současnosti působí jako samostatný vědecký pracovník na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde se v rámci projektu GA ČR Komiks: dějiny – teorie zabývá historií českého komiksu. Od roku 2000 je editorem komiksové revue AARGH!, jako kurátor připravil výstavu Generace nula: Nová vlna českého a slovenského komiksu (2007), která byla představena i v Paříži nebo Stockholmu, a společně s Pavlem Kořínkem výstavu Signály z neznáma: Český komiks 1922–2012, již doprovází stejnojmenná monografie. Autorsky se dále podílel na publikacích Octobriana a ruský underground (2004), Kája Saudek (2010), Planeta Eden (2010) nebo encyklopedii 1001 Comics You Must Read Before You Die (2012). Texty o komiksu přispěl rovněž do časopisů International Journal of Comic Art, Zeszyty Komiksowe či Alternatives Internationales. Jako editor připravil souborné vydání stripů Ondřeje Sekory Dobrodružství Ferdy Mravence (2010), antologii Generace nula: Český komiks 2000–2010 (2010) nebo výbor z tvorby Josefa Lady Nezbedné komiksy: Obrázkové seriály z Humoristických listů 1908–1916 (2012).

Mgr. Michal JAREŠ

Vystudoval teorii a dějiny dramatických umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, od roku 1999 je pracovníkem Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Věnuje se zejména české a slovenské literatuře 20. a 21. století v jejich nejširších možných kontextech a souvislostech. V rámci studia komiksu se soustřeďuje nejvíce na jeho mezní podoby s přihlédnutím k alternativnímu a undergroundovému comixu