Uměleckoprůmyslové museum v Praze čekají v nadcházejícím období zásadní investiční a organizační projekty

19. červen 2014, 9:30
Uměleckoprůmyslové museum v Praze čekají v nadcházejícím období zásadní investiční a organizační projekty

Po několikaletých přípravách došlo dne 7. 4. 2014 k podpisu smlouvy na výstavbu centrálního depozitáře v Praze - Stodůlkách s firmou PSJ, a.s., která byla vybrána ve výběrovém řízení. V současné době se na lokaci v Červeňanského ulici na Velké Ohradě provádí přípravné podzemní práce a hloubení základů.

V letních měsících se budou realizovatpodkladní betony, izolace a pokládka základové desky. Na tuto fázi navazuje stavba nosných konstrukcí. Ukončení výstavby centrálního depozitáře je naplánováno na 7/2015. Pak bude následovat regulace klimatu a provozu budovy v délce 6 měsíců a postupně budou naváženy sbírkové předměty z dočasného depozitáře. Investice z programu Národního kulturního pokladu Ministerstva kultury ČR činí 305 810 344 Kč vč. DPH.

Výstavba centrálního depozitáře je pro Uměleckoprůmyslové museum v Praze zcela zásadní stavbou pro uložení statisíců sbírkových předmětů, neboť historická budova na Starém Městě z let 1897 - 1901 byla primárně vyprojektována k výstavním účelům, nikoliv rozsáhlé sbírkotvorné činnosti.

Posunem realizace stavby Centrálního depozitáře bude současně hlavní budova procházet generální rekonstrukcí, původně měly být jak sbírky tak pracoviště přesunuty rovnou do nové budovy. K podpisu smlouvy na rekonstrukci hlavní budovy došlo 26. 5. 201 s vysoutěženým sdružením firmou PSG a.s. První část rekonstrukce započala 2. 6. 2014 střechou a půdními prostory muzea, neboť výstavní provoz je naplánován do konce roku 2014. Následně dojde k uzavření hlavní budovy a jejímu celkovému vyklizení. S ukončením stavebních prací se počítá v prosinci 2016.

V plánu je následná regulace v délce 7 měsíců. Investice z Národního kulturního pokladu Ministerstva kultury ČR činí 369 128 725 Kč vč. DPH. Zásadní snahou Uměleckoprůmyslového musea v Praze je i po dobu rekonstrukce zpřístupnit veřejnosti sbírkové předměty v jeho správě. Proto v listopadu 2013 otevřelo v Obecním domě expozici Secese/ Vitální umění 1900. Unikátní soubory skla evropské i české provenience zapůjčilo pro expozici zámku Světlá nad Sázavou, které se veřejnosti zpřístupňuje 31.5.t.r. Jedná se o nejrozsáhlejší prezentaci této sbírky mimo Hlavní budovu v dějinách muzea. Čítá přes 1100 položek a prezentuje historií sklářství od raného baroka do počátku 20. století. Zároveň díky úzké spolupráci s Národním památkovým ústavem mohou návštěvníci zámku Vranov nad Dyjí zhlédnout od května 2014 expozici Evropská kamenina ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze, opět nejrozsáhlejší zápůjčku mimo hlavní budovu.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze bude ve snaze zpřístupňovat své sbírky i v době rekonstrukce nadále pokračovat.