Úchvatné nové vydání Kytice doprovázejí ručně tištěné mezzotintové ilustrace Jana Híska

4. duben 2019, 13:26
Úchvatné nové vydání Kytice doprovázejí ručně tištěné mezzotintové ilustrace Jana Híska

Nezaměnitelný grafik a ilustrátor Jan Hísek vydává již čtvrtý bibliofilský titul v Nakladatelství Aulos: Po Kováři z Velké Lesné J.R.R. Tolkiena, Zjevení Janově a Smrti v Benátkách Thomase Manna nyní zpracoval zásadní dílo české literatury, Kytici Karla Jaromíra Erbena.

Balady doprovodil originálními ilustracemi, vytvořenými pomocí mezzotinty – náročné grafické techniky příbuzné se suchou jehlou. Každá z ilustrací v Hískově podání vytváří pozoruhodnou obsahovou i výtvarnou hloubku.

Knihu vydává Nakladatelství Aulos, které spolupracovalo i s dalšími osobnostmi české výtvarné scény včetně Adrieny Šimotové, Václava Boštíka či Zdeňka Sýkory. Grafickou úpravu dává celé edici Zdeněk Ziegler. Všechny ilustrace v 75 exemplářích Kytice jsou ručně tištěné, a tak citlivé, že je nutné je uchovávat chráněné hedvábným papírem.

Známý ilustrátor mluví o složité a časově náročné technice mezzotinty jako o prostředku, který umožňuje hluboký, jeho slovy „jungovský ponor“ a souběžnou existenci dvou paralelních světů: toho „nahoře“, tedy povrchového, světlého, lidskému zraku viditelného, a druhého, hlubokého a temného. Tento stále přítomný kontrast odráží dualitu, která je v textech silně přítomná, a vytváří mezi baladami a Hískovými ilustracemi silnou vazbu.

„Mezzotinta je velice pracná hlubotisková technika, kdy nejdříve měděnou destičku nazrním malými body skoblinou a vyhlazuji světlé motivy hladítkem,“ popisuje Jan Hísek proces vzniku každé z grafik. „Potom se každý grafický list ručně tiskne na speciálním stroji – satynýrce. Žádná jiná grafická technika nevytvoří takovou černou hloubku barvy, tak krásné sfumato... Kniha se dále i ručně váže a tvoření a výroba zabraly tedy více než rok.“

Cesta k nádherné bibliofilii nebyla jednoduchá, jak vypráví sám autor výtvarného zpracování. „K ilustracím ke Kytici mne nakladatel Zdeněk Křenek, majitel Aulosu oslovil již před několika lety. Vzhledem k tomu, že Kytici ilustroval i můj tatínek Květoslav Hísek v roce 1961, zdráhal jsem se za jeho života nabídku přijmout. Tatínek totiž již na svůj soubor ilustračně nenavázal a celý život se zabýval vědeckou ilustrací, kterou dovedl do velkého mistrovství, ale cesta poezie či beletrie, kterou mu kdysi otevřela právě Kytice jej stále marně lákala. Teprve po jeho odchodu před třemi lety jsem se s určitou otcovskou zátěží vyrovnal a výzvu jsem přijal.“

U příležitosti vydání knihy probíhá v prostorách Nakladatelství a knihkupectví Aulos výstava Hískových grafik. Ilustrace budou na adrese Michalská 21, Praha 1 k vidění do 30. dubna.

Jan Hísek (1965) je český ilustrátor, grafik a malíř, známý nezaměnitelnými grafikami, v nichž se autorovo symbolické až mystické vnímání světa pojí s jemnou, tlumenou atmosférou a detailní prací, kterou mezzotinta umožňuje. Ilustroval celou řadu titulů, mezi nimi sbírku pohádek Šťastný princ Oscara Wildea či první české vydání povídky Antoina de Saint-Exupéryho Letec a živly. Původně se věnoval převážně grafice, v posledních letech ale v jeho tvorbě dominuje malba. Národní galerie připravuje do dvou let velkou výstavu jeho děl.