Projekt Autobus bude nadále pomáhat bezdomovcům v Praze

27. listopad 2014, 10:09
Projekt Autobus bude nadále pomáhat  bezdomovcům v Praze

Charitativní projekt Autobus, který poskytuje lidem bez domova nocleh v centru Prahy a řadu dalších nadstandardních služeb, bude pokračovat i v příštím roce.

Radní městské části Praha 2 souhlasili na svém zasedání dne 24. 11. 2014 s tím, že provoz projektu Autobus bude prodloužen do konce dubna 2015 za podmínky, že provozující společnost Seven Roses získá souhlas dotčených orgánů státní správy a hlavního města Prahy.

V ulici U Bulhara jsou už téměř rok přistaveny dva speciálně upravené autobusy, kde se  nabízí  pomoc  bezdomovcům  jiným  způsobem,  než  je  obvyklé.  Projekt  Autobus poskytuje  některé  služby  bezdomovcům  jako  jediný  v  republice  –  kromě  noclehu  a občerstvení  pomáhá  lidem  bez  domova  najít  si  práci,  vzdělává  je  a  nezapomíná  ani na kulturní servis. To je jeden z důvodů, proč radní Prahy 2 souhlasili s prodloužením jeho provozu.

Zařízení má kapacitu 50 osob. V jednom autobusu, vybaveném dřevěnými palandami, lidé spí, v dalším tráví aktivně volný čas – sledují televizní zpravodajství a dokumenty, čtou  knihy. K  dispozici  mají  teplou  kávu  a  čaj. Ale  tím  spektrum  služeb  zdaleka nekončí. „Projekt Autobus je mimořádný tím, že pomáhá bezdomovcům lépe se orientovat ve společenském dění a najít si práci, což je základní předpoklad pro jejich návrat k plnohodnotnému životu. Městská část Praha 2 se aktivně v tomto směru zapojila a přispěla k navázání spolupráce s firmou Komwag, která těmto lidem dává příležitost znovu pracovat. Konkrétně dva klienti projektu Autobus už pro firmu
Komwag vykonávají pomocné práce,“ zdůraznila  radní  Prahy  2  Alexandra  Udženija. Právě návazná podpora, zaměřená na pomoc při získání práce, je jedním z  hlavních cílů projektu.

Úřad městské části věnuje pozornost i tomu, aby provoz zařízení nezatěžoval lokalitu, v níž se nachází. Z tohoto důvodu monitoruje dění v lokalitě v součinnosti s Policií ČR – místním oddělením Krakovská. Souvisí s tím i skutečnost, že každý klient musí před přijetím  projít  zdravotní  a  bezpečnostní  prohlídkou,  včetně testeru  na  alkohol. Pokud se u něj projeví příznaky nějaké nemoci, je poslán za lékařem nízkoprahového centra Naděje, jež s projektem spolupracuje. V autobusech platí zákaz kouření, pití alkoholu a užívání drog. Otevírací doba je od 19:00 do 8:00 (noční provoz) a od 9:00 do 17:00 (denní provoz).

Původně  měl  být  projekt  Autobus  ukončen  31.  prosince  2014,  nyní  tedy  bude,  za předpokladu  splnění  výše  zmíněné  podmínky,  fungovat  déle.  Celkem  se  jedná  již  o třetí  prodloužení  projektu,  jehož  pilotní  fáze  probíhala  od  prosince  2013  do  března 2014.