Projekt Art Salon Support nabízí umělecké ateliéry v pražské budově Microna na rok zdarma

18. červen 2014, 11:06
Projekt Art Salon Support nabízí umělecké ateliéry  v pražské budově Microna na rok zdarma

Galerie Art Salon S nabízí jedinečnou příležitost mladým umělcům, kteří hledají vhodný ateliér pro svou tvorbu. 12. 6. startuje otevřenou výzvou projekt Art Salon Support, který nabízí umělcům roční rezidenci ateliéru v budově Microna v pražských Modřanech. Zapůjčení ateliéru může získat každý student či absolvent umělecké školy do 35 let, který zašle svou přihlášku do 31. 7. a bude vybrán odbornou porotou na základě dvoukolového výběrového řízení.

Základní myšlenka projektu Art Salon Support tkví v podpoře začínajících umělců, kteří si budují  svou uměleckou pozici na české i zahraniční scéně.  Po dobu jednoho roku poskytne společnost Pražská správa nemovitostí a galerie Art Salon S mladým umělcům prostor pro ateliér v pražské budově Microna zdarma. Tento projekt dává umělcovi možnost se během svých studií na škole nebo po jejich ukončení rozvíjet bez finanční zátěže vysokého poplatku za ateliér. Spolupráce s galerií Art Salon S se na základě rezidentury může nadále rozvíjet, a to v podobě prodloužení smlouvy o užívání ateliéru o další rok, výstavy v prostorách galerie Art Salon S Microna či Tančící dům nebo zastoupení umělce.

Výběrové řízení a porota:

Rezidenti budou vybíráni v dvoukolovém příjímacím řízení. V první fázi je hodnoceno zaslané portfolio, ze které vzejde shortlist umělců. V druhé fázi následuje ústní pohovor s vybranými žadateli, který je veden porotou ve složení – Silvia Tesárová (ředitelka galerie Art Salon S), Nathan Marhold (Galerie Art Salon S, produkce výstav), Jiří Machalický (kurátor projektu Art Salon Support), Viktor Čech (umělec) a zástupce společnosti Pražská správa nemovitostí (hlavní partner projektu).

Jak se přihlásit:

Přihlásit do projektu se mohou studenti a absolventi vysokých škol s uměleckým zaměřením ve věku do 35 let. Přihlášky je možné zasílat do 31. 7. 2014 na email  [email protected]. Obsahem přihlášky musí být, vyplněný formulář, který je dostupný na webu galerie (http://www.artsalons.cz/projekty/artsalonsupport/), umělecké portfolio s fotografiemi, CV a motivační dopis (5 -15 vět na téma: Proč byste měli získat ateliér právě vy?).

Popis ateliérů:

Umělcům budou zdarma poskytnuty ateliéry v budově  Microna (Československého exilu 1888/4, Praha 4, 143 00). K dispozici jsou prostory v rozměrech od 12 m2 do cca 60 m2. Ateliéry se nacházejí v 5. patře budovy, umělcům jsou přístupné samostatným vchodem, k dispozici mají osobní i nákladní výtah. V tomto patře je umístěno WC (spolu s technickou místností – přístup k vodě, výlevka apod.) a kuchyňka. V 11. patře budovy je pak samotný výstavní prostor galerie Art Salon S.

Časový harmonogram projektu:

12. 6. – 31. 7. – open call
1. – 14. 8. –  výběrové řízení
15. 8. – vyhlášení výsledků výběrového řízení
16. – 30. 8. – stěhování umělců do ateliérů

Více informací o projektu se dozvíte na http://www.artsalons.cz/projekty/artsalonsupport/.