Pragovka Gallery pokřtí knihu k deseti letům ateliérů

26. srpen 2021, 22:38
Pragovka Gallery pokřtí knihu k deseti letům ateliérů

K výročí 10 LET ATELIÉRŮ na PRAGOVCE proběhne 3. září od 18:00 slavnostní křest knihy, která rozebírá počátky umělecké komunity v industriálních prostorách vysočanské továrny a stopuje její současné aktivity. Součástí večera bude také zakončení rezidentské výstavy umělců Pragovky KO-LABORACE, na které spolupracovalo 51 umělců. K podtrhnutí slavnostní atmosféry zahrají kapely Hello Marcel a So Sad Soused a program doplní performance Martina Vlčka.

V rámci slavnostního večera proběhne představení výpravné publikace, která více než na 300 stranách představí začátky i současné fungování umělecké komunity v Pragovce.  Křest doprovodí dernisáže a poslední možnost shlédnutí dvou výstav: rezidentské výstavy KO-LABORACE, která pod kurátorským vedením Petra Vaňouse představila na 2000 m2 pestrou škálu uměleckých přístupů, a drobnější výstavy Kristýny Kužvartové s názvem Očista. Program večera oživí také performance Martina Vlčka a jako zlatý hřeb programu zahrají kapely Hello Marcel s chytlavými beaty i texty a minimalističtí, přesto však hraví, So Sad Soused.

Výpravná publikace o rozsahu 320 stran představí Pragovku jako fenomén, trvající přes deset let.  Mezi přispěvateli publikace, jejímiž editory jsou Lucie Nováčková a Pavel Tichoň, bude například Lukáš Beran, ale také Charlotta Kotík, Dagmar Šubrtová či Petr Vaňous nebo Vladimír Merta.

„Kniha ukáže místo i komunitu Pragovky z pohledu místně historických souvislostí díky kapitole věnované historii areálu z pera PhDr. Lukáše Berana, pokračovat bude počátky umělecké komunity s reflexí prvních ojedinělých akcí, které položily základ k dnešní podobě fungování Pragovky jako ateliérového domu s galerií s profesionálním zázemím a idealistickými cíli umělecké laboratoře i galerijního inkubátoru,“ popisuje katalog Lucie Nováčková, umělecká ředitelka Pragovka Gallery a editorka katalogu. „Součástí katalogu bude také část věnovaná rezidentským výstavám, reflexe místa z pohledu kunsthistorika či pokus o uchopení komunity Pragovky v kontextu kreativních průmyslů.  Vydat katalog právě v roce 2021 jsme se rozhodli u příležitosti dvou významných jubileí: 90 let od započetí výstavby budovy „Velké E“ a především 10 let od vzniku prvních ateliérů na Pragovce. Doufáme, že křest knihy se stane přirozeně další uměleckou slavností Pragovky.“

Pro tuto příležitost organizátoři přizvali kapely Hello Marcel a So sad soused. Hudební duo Hello Marcel, které je jen těžko umístitelné na bipólové taneční škále, si získá srdce nejrozličnějších posluchačů svým upřímným citem pro krutý beat a důvtipnými texty. Hudební program bude ještě doplněn duem So sad Soused. Cvakající synťáky tohoto mezinárodního uskupení zaujmou publikum svou stručností, minimalismem, ale i dětskou hravostí a neotřelostí. Mladé duo začalo vystupovat teprve nedávno, návštěvníci Pragovky tak budou mít jedinečnou možnost být u jejich začátků.

Kulturní centrum na Pragovce vzniklo transformací industriálních prostor nacházejících se v těsném sousedství sociálně a kulturně vyloučené lokality Vysočan. Průmyslový areál, který již dávno neslouží své původní funkci, začal s procesem transformace na kulturní centrum zcela přirozeně. Od roku 2010 se na Prahu 9 postupně přesídlila umělecká komunita, která opuštěné budovy využívá jako ateliéry. Od roku 2010 do roku 2017 probíhal tento proces transformace bez zastřešení institucí či pořádající organizací, přesto s přibývajícím počtem umělců vyvstal požadavek na prezentaci tvorby, i samotné komunity na venek – za tímto účelem byl v roce 2014 pořádán na základě osobních vazeb první ročník Kolben Open – otevřené ateliéry pro veřejnost, který aktuálně patří k nejnavštěvovanějším uměleckým akcím roku a původně vznikl jako akce pro několik kamarádů. Na konci roku 2017 byl založen spolek Pragovka for Art., který navázal na činnost neformální skupiny a nadále pokračuje v propojování vlastní umělecké komunity a široké veřejnosti s cílem začlenit kulturní centrum do povědomí místních obyvatel a navrátit tak prostor zpět do veřejného života. Hlavní aktivitou Pragovka for Art z.s., je provoz dvou galerijních prostor, mezi které patří Galerie The White Room, v níž je možné realizovat autorské projekty rezidentů Pragovky a Pragovka Gallery, která dává prostor umělcům do sedmi let po škole napříč celou mezinárodní uměleckou scénou.

Právě probíhající rezidentská výstava KO-LABORACE pod kurátorským vedením Petra Vaňouse navazuje na tradici rezidentských výstav (jedná se již o třetí velkou rezidentskou výstavu v pořadí s odstupem dvou let). Právě na křtu knihy budou mít návštěvníci poslední možnost shlédnout výstavu, která na bezmála 2000 m2  představuje díla 51 rezidentů Pragovky. Z vystavujících jmenujme například Filipa Černého, Matouše Hášu, Anežku Hoškovou, Annu Hulačovou, Jakuba Janovského, Jiřího Matějů, Vladimíra Mertu, Karímu Al-Mukhtarovou, Pastu Onera, Davida Pešata, Janu Prekovou, ale i Adama Štecha. Kolaboraci kurátor Petr Vaňous pojal jako entitu, kterou lze chápat (a prožívat) dvěma možnými způsoby. „Zatímco v angličtině jde o standardní označení běžného druhu spolupráce, v češtině název vykazuje jednoznačně rozporuplný význam, který pociťujeme negativně. „Kolaborace“ je sice spolupráce, ale s historickými asociacemi na činnost spojenou se zrádným, zrazujícím jednáním, či přímo se zradou (přiznanou či skrytou). Konotace názvu je tedy subversivní sama o sobě. Má sama v sobě umístěnou významovou rozbušku, pro každého ovšem jinak silnou,“ vysvětlil svůj záměr sám kurátor. Výstava KO-LABORACE je třetí z řady velkých rezidentských výstav pořádaných za účelem prezentace děl umělců, kteří dlouhodobě patří k umělecké komunitě Pragovky.

Program večera 3.9. 2021 od 18:00

-Slavnostní křest publikace vydané k výročí 10 let ateliérů na Pragovce
-Dernisáž výstavy KO-LABORACE
-Dernisáž výstavy Očista
-koncert kapely So Sad Soused
-koncert kapely Hello Marcel
-performance Martina Vlčka