Olomouc – skrytá perla Evropy

8. srpen 2021, 16:49
Olomouc – skrytá perla Evropy

Olomouc region Card váš průvodce, kamarád i spořící poradce pro výlety po Olomouci, na Střední Moravě nebo v Jeseníkách.

 

logo_olomoucOlomouc je druhou největší památkovou rezervací v ČR (hned po Praze).  Má monumentální Sloup nejsvětější Trojice – památku Unesco a také jednu z nejkrásnějších zoologických zahrad u nás. Olomouc je pyšná na své parky, sbírkové skleníky nebo botanickou zahradu, stejně jako na unikátní vojenský fortový systém z dob Marie Terezie. Nechceme vás ale zatěžovat výčtem památek, ale pozvali bychom vás k jejich návštěvě formou příběhů. Příběhů významných lidí, kteří jsou s nimi úzce spjati.

Na Dolním náměstí se nachází Hauenschildův palác s restaurací, která zde byla již v 18. století, kdy do Olomouce přijíždí malý W. A. Mozart s rodiči, aby se zde zotavil z neštovic. První, kde se tenkrát s rodiči a sestrou ubytoval byl hostinec U Černého orla v Hauenschildově paláci. Uzdravovací proces ale již dokončil v prostorách tehdejšího kapitulního děkanství, v dnešním Arcidiecézním muzeu, kde také později dokončil svou 6. symfonii F-dur.

Arcidiecézní muzeum ve své někdejší podobě olomouckého hradu, sehrálo důležitou úlohu také v červenci roku 1306, kdy se zde na své cestě ubytoval český král Václava III. Byly to bohužel poslední hodiny jeho mladého života, protože zde byl zavražděn, čímž vymřel rod Přemyslovců po meči.

 arcidiecezni muzeum venek_fotom-ark_61

Nedaleký Arcibiskupský palác, rezidenční sídlo olomouckých arcibiskupů, by mohl také vyprávět o době, kdy se po jeho chodbách procházela Marie Terezie se svým manželem císařem Františkem Štěpánem Lotrinským nebo odtud celé Rakousko-habsburské monarchii formálně vládl císař Ferdinand I. Dobrotivý. Krátká doba jeho olomouckého panování ale stačila k tomu, aby se k Olomouci obrátily oči celé Evropy, protože právě v Olomouci vyvrcholily veškeré pohnutky toho revolučního roku 1848. Ferdinand Dobrotivý zde byl donucen k abdikaci a na císařský stolec v trůním sále Arcibiskupského paláce dosedá jeho synovec František Josef I., který nakonec vládl 68 let a patří mezi nejdéle vládnoucí panovníky světové historie.

arcibiskupsky_palac_fotom-ark_3

Olomouc tedy celá staletí formovala celá řada vlivů z těch nejvyšších politicko-mocenských, vojenských nebo církevních sfér, což se velmi pozitivně projevilo na její kráse a rozmanitosti. Mezi osobnosti, které svůj život, ať dobrovolně či nedobrovolně, spojily s Olomoucí musíme ještě určitě zařadit maršála Josefa Václava Radeckého z Radče, generála Gilberta du Motiere - markýze de La Fayette nebo arcibiskupy arcivévodu Rudolfa Jana, Antonína Cyrila Stojana nebo Leopolda Prečana. Ti všichni a mnoho dalších architektů, kamenických mistrů, obchodníků nebo průmyslníků se zasloužilo o to, že Olomouc patří mezi skutečné perly Evropy.

olomouc_vlastivedne_muzeum_01_fotom-ark

Pojďte tyto osobnosti a památky s nimi spjaté ZDARMA poznat prostřednictvím turistické karty Olomouc region Card. A zažijte ten pocit, kdy budete své kroky vést po stejné dlažbě nebo kobercích, kde se ve své době procházeli ti, na které jsme před chvílí zavzpomínali.

připomeňme si aspoň ty největší atraktivity a služby, které jsou pro vás s Olomouc region Card ZDARMA přístupné:

  • Arcibiskupský palác
  • Arcidiecézní muzeum (v roce 2021 v rekonstrukci)
  • Vlastivědné muzeum v Olomouci
  • Muzeum moderního umění
  • procházky po Olomouci s průvodcem
  • Sbírkové skleníky a Botanická zahrady
  • Minigolfová hřiště
  • ZOO Olomouc – Sv. Kopeček
  • Městskou hromadnou dopravu po celé Olomouci.

zooolomouc_2 rejnoci_4814

A nerozlučně po vašem boku bude vždy stát turistická karta Olomouc region Card. Povede vás a bude také hlídat vaši peněženku. Díky podrobnému průvodci, který je ZDARMA k dispozici v tištěné i online verzi, vám přehledně ukáže co, kdy, kde a proč navštívit, nabídne řadu dalších možných scénářů výletů podle vašeho vkusu nebo zaměření a také možnosti dopravy ZDARMA nejen po celé Olomouci až po Svatý Kopeček, ale také po celém Olomouckém kraji.

Olomouc region Card vám šetří nervy, peníze i čas. Naplánujte si kdy, ostatní je již na nás.

www.olomoucregioncard.cz

Foto: © m-ARK

 zooolomouc_397