Nový koncertní program orchestru Musica Florea - Claudio Monteverdi a jeho současníci jinak, než je známe

7. říjen 2019, 11:49
Nový koncertní program orchestru Musica Florea - Claudio Monteverdi a jeho současníci jinak, než je známe

Raně barokní hudba a téma improvizace

Musica Florea: Improvizace v hudbě nejen Claudia Monteverdiho

Jakým způsobem a na jakých principech vznikala díla raných barokních skladatelů, přiblíží nový koncert orchestru Musica Florea. V premiéře 11. října v pražském Atriu Žižkov od 19 hodin.

Pro hudbu období baroka byla typická především snaha o vzbuzení afektů a o vyjádření extrémních emocí, a to ať už v hudbě vokální, tak čistě instrumentální. K dosažení potřebných cílů docházelo za pomoci nových, mnohdy experimentálních výrazových prostředků a technik. Jedním z nejvýraznějších byla improvizační technika tzv. diminucí. „Jedná se o rychlé ozdobné skupiny not různě velkého rozsahu, které propojovaly jednotlivé intervaly mezi tóny a zahušťovaly hudební barevnost,“ uvádí šéf orchestru Musica Florea Marek Štryncl

Improvizované pasáže nebývaly skladatelem zapisovány do not, o jejich existenci se však můžeme dozvědět ať z historických učebnic hudebních ozdob 16. a 17. století, tak např. prostřednictvím tzv. hudebně rétorických figur, které do hudby vnášely výrazovou nepravidelnost.

„Překvapující mohou být jisté poněkud archaicky znějící disonance a atypické, rytmicky předržované tóny, což neodpovídá principům a pravidlům kontrapunktu a harmonie,“ naznačuje Štryncl.

Během koncertu půjde i o současné zkoumání a experimentování s tzv. novým stylem (stile moderne), který měl svůj zdroj v umění improvizace, a jež vytvořili italští mistři barokní hudby. Ti mnohdy pracovali s dřívějšími renesančními skladbami, které za pomoci výše zmíněných prostředků upravovali a mnohdy dospěli ke cela odlišným výsledkům.

„Do programu jsme proto zařadili i skladby napsané před vznikem baroka, které můžeme dle dobových zvyklostí upravit pomocí raně barokního nového stylu, v jakém tvořil například Claudio Monteverdi,“ dodává Marek Štryncl.

Koncertní program bude možno zhlédnout 11. října v pražském Atriu Žižkov a 1. listopadu v kutnohorské Galerii Středočeského kraje GASK.

Program koncertu:

Výběr z děl skladatelů:

Giovanni Perluigi da Plestrina (1525–1594)
Francesco Cavalli (1602–1676)
Andrea Falconieri (1585–1656)
Samuel Capricornus (1628–1665)
Claudio Monteverdi (1567–1643)

Musica Florea: Improvizace v hudbě nejen Claudia Monteverdiho

  1. 10. 2019 | 19.00 | Praha – Atrium na Žižkově

Cena vstupného: 300 / 150 Kč (snížené vstupné studenti a senioři)

  1. 11. 2019 | 19.00 | Kutná Hora – Refektář GASK

Music Florea

Soubor zaměřující se na dobově a stylově poučenou interpretaci hudby vznikl v roce 1992 jako jeden z prvních svého druhu u nás. Jeho zakladatelem a uměleckým vedoucím je dirigent a violoncellista Marek Štryncl, který se rovněž zabývá studiem dobových pramenů a estetiky, na jejichž základě spolu s hudebníky oživuje zapomenuté interpretační styly a výrazové prostředky. Orchestr hraje na originální dobové nástroje či jejich kopie, zaměřuje se jak na instrumentální komorní hudbu, tak na světské i duchovní vokálně-instrumentální skladby, orchestrální koncerty i díla symfonická, opery a oratoria, a to od počátku baroka až po 20. století. Od roku 2002 pořádá Musica Florea vlastní koncertní řady s důrazem na prezentaci nově objevených děl, která si zasluhují návrat k interpretační původnosti. V roce 2014 přidali pod svou hlavičku rovněž mobilní scénu založenou na principech barokního divadla Florea Theatrum, jež dovoluje lepší práci s rekonstruovanými hudebně dramatickými díly – dobovými operami a balety.

https://www.facebook.com/musicaflorea/