Nejlepší Neziskovky roku 2019 jsou známy

21. leden 2020, 15:24

Již po sedmé udělovala Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) společně s partnery ocenění Neziskovka roku.

Během slavnostního večera v pražské Malostranské besedě převzaly prestižní titul a nádhernou trofej ve tvaru hranolu z optického skla neziskové organizace ve čtyřech kategoriích (malá, střední a velká organizace, Cena veřejnosti). 

Výsledky Neziskovky roku 2019

Titul Malá neziskovka si odnesla organizace Tělocvičná jednota Sokol Milovice.

Titul Střední neziskovka získal Na počátku, o.p.s.

Titul Velká neziskovka obdržela organizace Linka bezpečí z.s.

Už po druhé vydobyl si Cenu veřejnosti (2017, 2019) a srdce veřejnosti Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. z Prachatic, který získal 522 hlasů. Celkem hlasovalo 2884 lidí.

Všechny oceněné organizace si odnesly finanční odměnu a věcné dary od podporovatelů akce. 

Každá vítězná organizace si odnesla 20 000 Kč a věcné dary od partnerů a trofej. Cena veřejnosti obdržela speciální dřevěný soudek s jejich jménem od Plzeňského Prazdroje partnera Ceny veřejnosti.

Cena Zlatý banán
(kterou letos poprvé uděluje Asociace veřejně prospěšných organizací ČR neziskovkám držícím Značku spolehlivosti.)

Výsledky Zlatý banán

  1. místo - příběh „Lukáš“, organizace Děti patří domů, z.s.
  2. místo - příběh „EDA zachránil lidský život“, organizace EDA CZ, z.ú.
  3. místo - příběh „Mám v životě štěstí“, organizace Tamtamy, o.p.s.

Ocenění NEZISKOVKA ROKU 2019 podporuje Nadace ČEZ a partneři Česká spořitelna, Plzeňský Prazdroj a.s., Nadace Preciosa. Mediálním partnerem ocenění je Český rozhlas Radiožurnál.

Více informací naleznete na www.neziskovkaroku.cza www.nros.cz .

O NROS

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) už 26 let patří k největším a nejstabilnějším grantujícím nadacím v České republice. Jejím dlouhodobým posláním je poskytování pomoci tam, kde je pomoc potřeba. Od svého založení úspěšně podpořila více než 7 500 projektů částkou přesahující 1,8 miliardy korun. Nadační příspěvky poskytuje z grantových programů pocházejících ze zdrojů Evropského hospodářského prostoru, ale i z individuálních či firemních zdrojů.

O AVPO ČR

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR sdružuje organizace, které chtějí přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru v České republice. Prověřeným organizacím uděluje Značku spolehlivosti, která prokazuje, že organizace funguje v souladu se svým posláním a dobře hospodaří se svěřenými prostředky. V současné době AVPO ČR usiluje o změny v zákoně o veřejných sbírkách, které by omezily administrativu spojenou s jejich pořádáním. www.avpo.cz, www.znackaspolehlivosti.cz

Veškeré dostupné informace k projektu NEZISKOVKA ROKU naleznete na www.neziskovkaroku.cz a www.nros.cz.