Národní galerie v Praze vydává knihu o malíři Petru Brandlovi

3. leden 2014, 17:07
Národní galerie v Praze vydává knihu o malíři Petru Brandlovi

Národní galerie v Praze vydává publikaci Petr Brandl – mistr barokní malby o významném českém barokním umělci.

Autorka Andrea Rousová, kurátorka Národní galerie v Praze, pojala knihu poněkud netradičně: není ani monografií, ani katalogem Brandlových děl. Obsahuje dílčí kapitoly, jež se věnují různým pohledům na Brandlův život a tvorbu. Čtenářsky atraktivní je popis Brandlova bohémsky vedeného života, a to včetně táhlých sporů s manželkou, malířským cechem či četnými věřiteli, kterým dlužil. Pozornost je věnována také Brandlovým objednavatelům, jeho vztahu k sochařské tvorbě a zmíněna jsou i jeho vrcholná díla, jako například cyklus oltářních maleb v kostele sv. Markéty v Praze Břevnově. Čtenáři bude odhaleno i zákulisí vzniku maleb – restaurátor Radomil Klouza totiž v knize přesně popisuje proces vzniku děl krok za krokem.    

Kniha je výjimečná po grafické stránce a bohatostí fotografických reprodukcí. Právě obrazové stránce a fotodokumentaci je záměrně věnován velký prostor, a to včetně detailů obrazů, makrofotografií či rentgenových snímek maleb. Cílem autorky A. Rousové je oslovit široké publikum – proto jsou odborné termíny vysvětlovány a kniha není psána vyloženě akademickým jazykem.    

Publikace byla vydána za podpory Dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace Ministerstva kultury ČR.     

Petr Brandl – mistr barokní malby 

Autor: Andrea Rousová  Vydavatel:  Národní galerie v Praze 2013 / 160 stran, 153 barevných reprodukcí    

Publikace bude k dostání ve všech knihkupectvích Národní galerie v Praze (otevřených kromě pondělí 10-18 hodin, a na e-shopu www.ngprague.cz) za 450,- Kč a dále ve vybraných knihkupectvích.    

Autoři textů: Andrea Rousová, Radomil Klouza 
Fotografie: Fotooddělení Národní galerie v Praze: David Stecker, Jan Diviš, Ondřej Bouška 
Grafická úprava: Martin Strnad, Filip Heyduk (studio Heyduk, Musil & Strnad) 
Tisk: T.A. Print, s.r.o., Praha  ISBN 978-80-7035-537-4  

zdroj: NG