Národní galerie v Praze představuje novou výstavní dramaturgii a plán výstavní sezóny 2015

5. únor 2015, 11:56
Národní galerie v Praze představuje novou výstavní dramaturgii a plán výstavní sezóny 2015

Nová sezona 2015 bude zahájena v únoru Grand Openingem ve Veletržním paláci.

Letošní výstavní sezona Národní galerie v Praze, stejně jako i do budoucna, bude rytmizována třemi dramaturgicky ucelenými vrcholy (programovými clustery) – každý s klíčovým výstavním projektem s mezinárodní účastí. První z nich, zimní termín, zahájí Národní galerie v Praze vernisáží pěti výstav ve Veletržním paláci, včetně dlouho očekávané mezinárodní výstavy Oskara Kokoschky. Následovat bude letní termín s výstavou celníka Henry Rousseaua a projektem nazvaným Tajemná cesta k moderně. Výstavní sezonu 2015 uzavře v podzimním termínu dramaturgie cílená především na domácí publikum s výstavami Marie Bartuszové, Budování státu a Gotika v Krušnohoří.

Výstavní sezony bude Národní galerie koncepčně rozdělovat do tří vnitřně provázaných dramaturgických bloků, které vytvoří klíčové výstavy za doprovodu menších projektů, diskusí, knižních prezentací, workshopů, koncertů či divadelních představení. Vedle vlastního výstavního plánu jsme se intenzivně zaměřili i na rozvoj širokého spektra doprovodných aktivit a programů,“ uvádí Jiří Fajt, ředitel Národní galerie v Praze.

2015: Nejvýznamnější výstavní projekty

Výstavní sezona bude i do budoucna zahajována v únoru v souvislosti s výročím založení předchůdkyně dnešní Národní galerie v Praze – Společnosti vlasteneckých přátel umění. Během prvních měsíců roku 2015 tak galerie otevře nové sbírkové expozice i krátkodobý výstavní program. Největším lákadlem přitom bezesporu bude již před časem avizovaná výstava Oskar Kokoschka a Praha. V březnu naváže projekt Tajemné dálky: symbolismus v českých zemích 1880–1914 v  klášteře sv. Anežky České, který publiku představí fenomén symbolismu jako svébytnou část výtvarné tvorby v dosud ojedinělém rozsahu a konceptu. V jednotlivých tematických kapitolách se tak vedle známých osobností, jakými jsou Mucha, Švabinský, Bílek, Váchal, Kubišta či Zrzavý, představí i autoři méně vystavovaní a v mezinárodním kontextu téměř neznámí.

Letní sezonu bude Národní galerie v Praze zahajovat v termínech červen/červenec a koncipovat s cílem oslovit zvláště návštěvníky Prahy z domova i zahraničí. Ústředními projekty tohoto roku budou výstavy Celník – Henri Rousseau a Tajemná cesta k modernismu: umělci a proroci 1872–1972. Obě expozice představí návštěvníkům díla zásadních postav evropského moderního umění – Schieleho, Kupky, Hundertwassera a Beuyse a samozřejmě samotného Rousseaua, jehož známý autoportrét patří mezi nejvýznamnější díla Národní galerie v Praze a na výstavě bude uveden v kontextu dalších velikánů, jakými jsou Picasso, Kahlo či Rivera.

 Podzimní programový blok bude zahajovaný v říjnu a galerie se v něm zaměří především na tuzemské publikum. V tomto roce tak galerie nabídne několik výstav zaměřených především na české a československé umění. Výstava Budování státu: Umění, architektura a design jako prostředek státní reprezentace představí na souboru vybraných exponátů všech uměleckých médií způsoby, jakými se předválečné i poválečné Československo reprezentovalo jako státní celek. Výstava jako organismus je podtitulem připravované monografické výstavy Marie Bartuszové, rozhodně pozoruhodné sochařky pražského původu, kterou rodinný život zavedl do Košic a jejíž tvorba nebyla evropské veřejnosti v tomto rozsahu dosud představena. Třetím zásadním projektem letošního podzimu je Gotika v Krušnohoří 1350–1550 mapující kulturní a umělecké bohatství tohoto specifického regionu na hranici Čech a Saska.

Od 20. února 2015 budou zpřístupněny: Kokoschka, Kolíbal, Sekal, Benátky a nový prostor pro „pohyblivý obraz" (video art, film a nová média)

První část výstavní sezony zahájí Národní galerie v Praze 19. února vernisáží pěti výstav představujících specifické pohledy na výtvarné umění 20. a zčásti 21. století. Vedle dlouho očekávané výstavy pražské malířské tvorby Oskara Kokoschky budou od 20. února zpřístupněny expozice kresebných cyklů Stanislava Kolíbala a autentický zrekonstruovaný ateliér sochaře Zbyňka Sekala. Do Veletržního paláce se z Benátek přesune česká expozice 14. bienále architektury. Poslední novinkou bude zahájení dlouhodobé prezentace video artu, filmu a nových médií.

Hlavním tématem výstavního projektu Oskar Kokoschka a Praha je vztah mezi českou
a německou výtvarnou scénou v Československu 30. let 20. století, který osobnost tohoto malíře zosobňuje snad nejlépe. Autorova „pražská“ tvorba z českých a zahraničních veřejných a privátních sbírek bude vystavena v kontextu českého umění tehdejší doby, zastoupené na výstavě např. Emilem Fillou, Františkem Janouškem, Josefem Čapkem, Willy Nowakem či Friedrichem Feiglem.

Součástí postupně revitalizovaného programu Veletržního paláce jsou i dvě monografické výstavy – Stanislava Kolíbala a Zbyňka Sekala. Zatímco Kolíbalova expozice Kresba za kresbou představuje retrospektivu zaměřenou na autorovu kresebnou tvorbu, výstava Sekala se vymyká pojetí klasického výstavního uspořádání a představuje jeho ateliér přeměněný v umělecké dílo. Expozice Sochařský ateliér Zbyňka Sekala se tedy stane od února t. r. součástí sbírkových expozic Veletržního paláce.

Dlouhodobým projektem Národní galerie v Praze bude i nově zpřístupněný Prostor pro „pohyblivý obraz“, který bude sloužit pro prezentaci svébytných uměleckých forem video artu a filmu. Zahajovací výstava nese název Jak je důležité býti v (pohyblivém) obraze a je prvním dílem zatím třídílného seriálu plánovaného pro letošní rok. Tzv. Moving Image Department využije dlouhodobě opomíjené a donedávna prázdné prostory přízemní haly Veletržního paláce.

Poslední novinkou Veletržního paláce bude česká expozice ze 14. bienále architektury nazvaná 2 x 100 mil. m2, představená světové veřejnosti v červnu loňského roku v Benátkách. Tým pod vedením architekta Martina Hejla z ateliéru Kolmo připravil na bienále projekt prezentující československou a českou obytnou architekturu let 1914 – 2014. Vybranými reprezentativními projekty jsou tovární město Zlín, socialistická Ostrava-Poruba, nový Most, bratislavské sídliště Petržalka, pražské sídliště Ohrada a typické polistopadové satelitní městečko Jesenice.

19. února 2015 zahájí Národní galerie v Praze nejen těchto pět výstav ve Veletržním paláci, ale uvede také bohatý doprovodný program. Jen namátkou: již ve středu 18. 2. akci Na schodech – přednášky, vystoupení a performance na motivy knihy Tomáše Pospiszyla Asociativní dějepis umění, v pátek 20. 2. přednášku Mileny Kalinovské, ředitelky oddělení programu pro veřejnost a vzdělávání v Hirshhornově muzeu ve Washington D. C. či přednášku známé holandské teoretičky umění a umělkyně Mieke Bal. V sobotu 21. 2. pak přednášku vystavujícího umělce Stanislava Kolíbala uvedenou a moderovanou Milenou Kalinovskou a spojenou se sobotním brunchem.