Národní cena za studentský design 2019

18. listopad 2019, 11:43
Národní cena za studentský design 2019

Národní cena za studentský design slaví devětadvacáté výročí! Poprvé byla vyhlášena Design Cabinetem CZ v roce 2008. Navazuje však na soutěž, kterou organizovalo od roku 1991 do roku 2007 Design centrum České republiky. Mladí designéři všech typů škol soutěžili o Národní cenu za studentský design a o ocenění Vynikající studentský design a Dobrý studentský design..

V roce 2012 se soutěž stala mezinárodní. Další změna nastala v roce 2014, kdy se rozdělila na dvě části – na obory patřící pod oblast vizuální komunikace a oblast produktového a industriálního designu. Soutěží nezávisle na sobě v bienálovém rytmu.

Vyhlašovatelem letošního ročníku soutěže jsou Design Cabinet CZ, nadace SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH a DEPO2015.

Rok 2019 patří pracím v široké škále produktového designu (nábytek pro interiéry a exteriéry, interiérové doplňky, sklo, porcelán, keramika, svítidla, stolovací prvky, varné nádobí, sanitární předměty, hračky, sportovní potřeby, obaly s důrazem na konstrukci, hudební nástroje, didaktické potřeby, hobby aj.),  industriálního  designu (design spojený s konstrukčními pracemi, nářadí, zdravotnická technika, transportní design, strojírenství, technologie, zemědělská technika, stavitelství aj.), užitého umění, uměleckého řemesla a artdesignu (textilní a oděvní design, obuv, oděvní doplňky, módní doplňky, šperk, různé autorské předměty aj.), architektury, řešení soukromých i veřejných interiérů, scénografie, úprava krajiny).

Do letošního ročníku se přihlásilo 192 autorů s183 pracemi, z 13 univerzit a 12 vyšších odborných škol a středních odborných škol. Jejich práce hodnotily tři nezávislé poroty: národní vysokoškolská porota byla složena z pedagogů vysokých škol a univerzit, národní středoškolská porota složená z pedagogů středních a vyšších odborných škol a mezinárodní porota byla složena z kurátorů muzeí, nezávislých expertů a nejlepších profesionálních designérů ČR. Celkem hodnotilo studentské práce 59 profesionálních vysokoškolských a středoškolských pedagogů, produktových a industriálních designérů, expertů a kurátorů designu. 

Národní poroty nominovaly pro rozhodování mezinárodní poroty 107 prací. Mezinárodní porota pak  v několikakolovém hodnocení udělila Národní cenu za studentský design 2019 * GRAND, Národní cenu za studentský design 2019 * JUNIOR, sedm ocenění Excelentní studentský design 2019 a patnáct cen Dobrý studentský design 2019.

Vítěz Národní ceny za studentský design 2019 *GRAND Jaroslav Prchal  z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni získává cenu Českých center (týdenní rezidenční pobyt v některé z evropských metropolí se sídlem Českých center), pobyt v Art Campu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZUČ v Plzni, výrobky firem Tescoma s. r. o., IKEA ČR, s. r. o., knihu Materiology, volný vstup do knihovny materiálů Matério a roční předplatné časopisů Architect a Brand & Stories.

Vítězka Národní ceny za studentský design 2019 *JUNIOR Nikola Kolářová ze Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě obdrží pobyt v Art Campu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZUČ v Plzni, knihu Materiology, volný vstup do knihovny materiálů Matério, výrobky firem Tescoma s. r. o., IKEA ČR, s. r. o. a roční předplatné časopisů Architect+ a Brand & Stories.

Ocenění Excelentní studentský design získali Filip Krampla a Valeriea Shveikina z Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, Šárka Ištvánová, Elena Pavlenko a Lucie Kopřivová z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZUČ v Plzni a Magdaléna Fousová s Tomášem Havlem z Fakulty architektury ČVUT v Praze. Obdrží pobyt v Art Campu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZUČ v Plzni a výrobky firem Tescoma s. r. o. a IKEA ČR, s. r. o.

Všichni mezinárodní portou ocenění studenti mají právo používat značku odpovídající její výši.

Zvláštní ceny udělují děkani vzdělávacích institucí, profesionální sdružení, muzea a odborné časopisy. Cenu Design Exit udělil děkan Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (30 000 Kč) Aleně Liškové z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ocenil (po 10 000 Kč) Leonu Královou ze Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově, Lucii Horákovou z Fakulty architektury ČVUT v Praze a Tomáše Starého z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, Cenu ředitele Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně (5 000 Kč) obdržel František Dvořák z Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně, Cenu ředitelky Uměleckoprůmyslového musea (odkoupení vybraného exponátu do muzejních sbírek za přiměřenou cenu) získala Terezie Lexová z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Cenu ředitele Národního technického muzea (odkoupení vybraného exponátu do muzejních sbírek za přiměřenou cenu) Jaroslav Prchal z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, Cenu Unie profesionálních designérů ČR Tom Šindelář z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Cenu Společnosti přátel Uměleckoprůmyslového musea (5 000 Kč) studentka AVE ART Ostrava, soukromé Střední umělecké školy a Základní umělecké školy Anna Marie Kohutová a Cenu brněnského studia DesignATAK Jan Maxmilián Blšťák z Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně (dvoutýdenní placená stáž ve studiu a knihu Kobobook).                                                   Letos udělil  tři ceny taky Design Cabinet CZ – Kateřině Rydlové a Magdaléně Fousové z Fakulty architektury ČVUT a Filipovi Kramplové z Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Obdrželi odbornou literaturu a PR podporu.   

Firmy IKEA ČR, s.r.o. a Tescoma s. r. o. darovaly své produkty vítězům národních cen a také těm, kdo získali ocenění excelentní studentský a dobrý studentský design.

Žurnalisté udělili Cenu novinářů Magdaléně Fousové z Fakulty architektury ČVUT. Veřejnost hlasovala prostřednictvím Institutu IH21.Nejvyšší počet hlasů mezi pracemi z vysokých škol a univerzit získala Paula Benčaťová z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a mezi vyššími a středními odbornými školami  Nikola Kolářová ze Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě. Všechny byly obdarovány čokoládovou bábovkou.

Soutěž a výstavy mohly proběhnout díky finanční podpoře firem Grund, a. s., Domu bytové kultury Praha a. s., nadace Jablotron, statutárního města Plzeň a Plzeňského kraje (www.turisturaj.cz) a materiálové podpoře Design Cabinetu CZ, Českých center, nadace SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH, DEPO2015, Fakultě architektury ČVUT, Institutu H21, studiu DesignATAK a firmám IKEA ČR, s. r. o., Tescoma s. r. o. a Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.  

Grafický vizuální styl soutěže a katalogu vytvořil student Vojtěch Liebl z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni.