Jakub Nepraš: Digitální endemity

20. listopad 2022, 21:04
Jakub Nepraš: Digitální endemity

Název výstavy Jakuba Nepraše (1981) vychází z botanického prostředí. Endemit tam označuje organismus, jenž vznikl a vyskytuje se pouze na výlučném geografickém území a nikde jinde. Jde o specifickou biologickou „informaci“ svého druhu ukotvenou v prehistorii, případně v jiném čase, na základě nepředvídatelných změn, která putuje napříč evolucí nejen jako důkaz sebe sama, ale i coby katalyzátor procesů a dějů podílejících se na dalším vývoji celku a spojujících minulost s budoucností.

Hypotetické digitální endemity, mohou pro změnu představovat rozdílové prvky v technologické rovině, a to až do úrovně samoorganizovaných datových systémů včetně AI. Obě sféry pak mají bezprostřední dopad nejen na lidskou společnost, ale i podobu života vůbec a otevírají síť otázek, které i když často ještě nebyly vysloveny, už se nás týkají.

Výsledkem autorovy aktivity jsou unikátní vizuální systémy, při jejichž tvorbě vychází z informačních databází i sociálních procesů, ale především z bipolarity současné situace, kdy se společenský a přirozený planetární vývoj stále více rozcházejí. Toto paradigma podtrhuje i fyzickou podobu Neprašových datových soch, při jejichž konstrukci využívá jak technologie, tak tradiční materiály. Vzniká tak unikátní vizuálně-ideový koncentrát, mnohotvárný nástroj s výjimečnou asociativní akcelerací – endemit. (kurátor Radek Wohlmuth)

Výstava bude probíhat od 30.11. 2022 do 15.1.2023.

www.trafogallery.cz.