Jak vzdělávat v místech paměti a jak taková místa vůbec budovat?

21. říjen 2021, 23:37
Jak vzdělávat v místech paměti a jak taková místa vůbec budovat?

Na tyto témata se soustřeďuje mezinárodní konference pořádaná Muzeem romské kultury Místa paměti: od budování expozic po edukaci v muzeích - památnících 10. – 11. listopadu v Brně.

Cílem konference je získat příklady dobré praxe či potřebné know-how z tuzemska i zahraničí nejen k dokončení expozic, ale i k provozu muzeí-památníků. Tematicky bude konference zaměřená na animaci autentických míst paměti, případně prezentaci dějin 20. století a prezentaci vyrovnávání se s totalitními režimy.

Muzeum romské kultury převzalo v roce 2018 do správy dva památníky holocaustu Romů a Sintů – v Hodoníně u Kunštátu a Letech u Písku. Muzeum v letošním roce dokončilo instalaci expozice v Hodoníně u Kunštátu a plánuje v roce 2023 otevřít pro veřejnost nový památník s expozicí v Letech u Písku. Obě místa paměti chce muzeum v budoucnu optimálně provozovat včetně kvalitní nabídky edukačních programů.

Konference je součástí oslav 30. výročí od založení Muzea romské kultury. Konána bude od středy 10. listopadu, a to ve vile Stiassni, do čtvrtka 11. listopadu v Hodoníně u Kunštátu. Památníku holokaustu Romů a Sintů na Moravě a v brněnském Muzeu romské kultury.

Podmínkou účasti na konferenci je vyplnění registračního formuláře.