Hrad Pernštejn – Hradní stolování v průběhu staletí

7. červenec 2015, 9:13

Od začátku prázdnin bude pro návštěvníky hradu Pernštejna přichystána výstava „Hradní stolování v průběhu staletí“, která bude nainstalovaná přímo v interiérech hradního paláce.

Výstava představuje rekonstrukci historických tabulí od středověku do začátku minulého století a představí stravovací pořádek šlechty i stolování personálu, a to nejen ve dnech slavnostních, ale i všedních a postních. Dvacet místností stávající trasy nabídne například pohled na tabuli středověkého velmože s družinou, postní jídlo ve fraucimoru, renesanční banket, společenské setkávání při odpoledním čaji i podání každodenních jídel v soukromých apartmánech a vyvrcholí slavnostním banketem v rytířském sále. Specifickou formu výzdoby představí barokní tabule se skládanými a lámanými ubrousky v podobě zahrady čtyř živlů s glorietem.

Výstava vznikla na základě výsledků výzkumu programu MK ČR Národní a kulturní identita a dílčího úkolu Studium reálií a pramenů k historii stravy ve šlechtickém prostředí a je realizovaná týmem pracovníků Národního památkového ústavu ve složení PhDr. Vítězslav Štajnochr, Ph.D., PhDr. Libuše Ruizová a Jitka Bukovjanová ve spolupráci se správou hradu. Středověké a renesanční podání je u nás realizováno poprvé na podkladě letitých vědeckých výsledků a zahraničních zkušeností. Výstavu si mohou návštěvníci prohlédnout od 1. července až do 31. října 2015 v rámci prvního prohlídkového okruhu hradu Pernštejna.

www.hrad-pernstejn.eu