Farma v jeskyni se po dvou letech blíží k premiéře

19. březen 2014, 15:19
Farma v jeskyni se po dvou letech blíží k premiéře

Nová inscenace zkoumá, co se skrývá za marketingovým obrazem nadnárodních korporací.

Co je podstatou systému, který je ovládán korporativním lobbingem? Jak velká je reálná moc nadnárodních koncernů, zaměřených na neustálé zvyšování produkce? Kdo shromažďuje o našich životech privátní informace, a kde tyto informace končí? Takové otázky si kladou Informátoři.

Téma vychází ze skutečné kauzy, která měla soudní dohru teprve minulý rok. Největší potravinová korporace nasazovala do skupiny mladých aktivistů mladé ženy, které pod falešným jménem předstíraly zájem o zjišťování informací o stinných stránkách koncernu. Souvislosti vedly až k neobjasněným vraždám demonstrujících odborových předáků korporace v zemích třetího světa.

„Inscenace je sondou, která na půdorysu skutečných událostí zkoumá, co je za systémem, ve kterém žijeme. Sleduje proměnu vztahů uvnitř skupiny aktivistů, kteří zjistili, že je jeden z nich sledoval," vysvětluje Viliam Dočolomanský.

Inscenace byla ještě ve fázi „work in progress" vybrána dramaturgickou porotou České taneční platformy a zařazena mezi devět představení, která budou na výroční 20. Platformě presentovat to nejlepší z českého současného tance a pohybového divadla za uplynulý rok. V rámci České taneční platformy budou Informátoři uvedeni 3. dubna v divadle Ponec.

Inscenace vzniká jako součást projektu LOBBY, v jehož rámci tvůrci zkoumali vlivy korporativního lobbingu na život běžného člověka v evropském i světovém kontextu. „Tvůrci inscenace navštívili Brusel, kde se setkali s vlivnými lobbisty pracujícími pro korporace a mluvili s žurnalisty, aktivisty a účastníky skutečné kauzy. Fragmenty z těchto rozhovorů jsou v inscenaci citovány," přibližuje Dočolomanský. Součástí projektu byl i odborný seminář v Centru současného umění DOX v Praze, pobyt souboru v kulturním centru Stanica v Žilině na Slovensku, a také blog věnovaný tématům projektu.

Toto představení vzniká metodou „devised theatre", ve kterém jsou všechny komponenty – text, hudba, fyzická akce – vytvářeny v průběhu delšího období zkoušení. Soubor tak plní svůj úkol laboratoře pro hledání inovativních postupů nejen při tvorbě inscenace.

Je to vícevrstvá scénická kompozice založená na montáži akce, mluveného slova, videoprojekce a hudby. Pod vedením Viliama Dočolomanského v inscenaci uvidíme 5 performerů, kterými jsou Emil Leeger (Slovensko), Minh Hieu Nguyen (Vietnam – Francie), Hana Varadzinová (Česká republika), Jun Wan Kim (Korea), Anna Gromanová (Slovensko) a hudebníka Marcela Bártu. Světelný design vytváří Felice Ross (USA).

Farma v jeskyni se kromě inscenací zaměřuje i na site-specific projekty, koncerty, kulturní výzkumy a divadelní eventy v Praze i zahraničí. Viliam Dočolomanský je jediný český držitel Evropské ceny Nové divadelní reality.

www.divadloponec.cz