Collegium Vocale 1704 chystá novou sezónu komorních koncertů

31. leden 2020, 13:36
Collegium Vocale 1704 chystá novou sezónu komorních koncertů
  1. SEZÓNA KOMORNÍHO KONCERTNÍHO CYKLU COLLEGIA VOCALE 1704 PŘEDSTAVÍ MONTEVERDIHO I POULENCA

Na prvním koncertě nové sezóny komorního cyklu 26. března 2020 zazní výběr z Monteverdiho sbírky Madrigali guerrieri ed amorosi včetně slavného Lamento della Ninfa, sérii uzavře 10. prosince 2020 večer věnovaný dílům s vánoční tématikou J. Galluse, C. Caresany, J. D. Zelenky a F. Poulenca. S novou sezónou se přesouváme do prostor kostela Sv. Šimona a Judy, kde proběhne prvních pět koncertů komorní řady, závěrečným šestým koncertem zahájí Collegium 1704 svou činnost v Produkčním domě Vzlet ve Vršovicích. 

Komorní cyklus Collegia Vocale 1704 představuje ansámblový vokální repertoár v nejrozmanitějších podobách od renesančního madrigalu až po vokální díla Francise Poulenca. Kromě hudby slavných skladatelů jako je Georg Friedrich Händel nebo Claudio Monteverdi zazní i raritní kompozice, jakou je například Stabat mater italského skladatele Emenuela d’Astorgy. Své místo v dramaturgii Collegia Vocale 1704 má tradičně také německá předbachovská hudba, která bude zastoupena na říjnovém koncertě díly z pera Heinricha Schütze, která zazní společně s hudbou jeho učitele, kterým byl slavný Benátčan Giovanni Gabrieli,“ představuje program nadcházející sezóny dirigent Václav Luks. „Pozoruhodné hudbě francouzského baroka bude věnován listopadový koncert složený z děl francouzských skladatelů přelomu 17. a 18. století jako Marc-Antoine Charpentier nebo Andre Campra. Výletem do 20. století pak bude prosincový adventní koncert, na kterém vedle hudby pozdní renesance a vrcholného baroka zazní též překrásná adventní moteta Francise Poulenca.“

Každému z hodinových koncertů bude předcházet Ouvertura Václava Lukse, kde se posluchači dozví víc o uváděných skladbách, jejich autorech a nejrůznějších souvislostech.

Předprodej abonmá zahajujeme v pondělí 13. ledna 2020, předprodej jednotlivých vstupenek spouštíme v pondělí 27. ledna 2020. Začátky koncertů vždy v 19.30, Ouvertura s Václavem Luksem od 18.30 h

Kostel Sv. Šimona a Judy, Dušní, Praha 1, 19.30 h

Madrigali guerrieri ed amorosi

26 / 3 / 2020

Claudio Monteverdi – Madrigali guerrieri ed amorosi
Altri canti di Marte
Hor chel ciel e la terra
Lamento della Ninfa
Movete al mio bell suon

Poslední sbírka Claudia Monteverdiho nese podtitul „madrigaly válečné a milostné“. Osidla a útoky lásky zde básníci přirovnávají k léčkám a válečným střetům. Geniální mistr hudebního dramatu ve své poslední madrigalové knize překračuje hranice žánru a spojuje dokonalost vokálního kontrapunktu s moderní monodií, přinášející do madrigalu prvky operní rétoriky.

Missa dolorosa

29 / 4 / 2020

E. d´Astorga – Stabat Mater
A. Caldara – Missa dolorosa

Ital Antonio Caldara a Španěl Emanuele d´Astorga patří do generace pozdně barokních skladatelů, kteří se pohybovali kolem vídeňského císařského dvora. Zatímco Caldara zde působil jako respektovaný zástupce dvorního kapelníka J. J. Fuxe, d’Astorga se ve Vídni pouze mihl coby enfant terrible hudební scény. Jeho komorní kantáta Stabat Mater, psaná asi roku 1707, dokazuje nejen skladatelskou zručnost, ale také schopnost působivě vyjádřit hluboký obsah slavné středověké sekvence. Caldarova Missa dolorosa vznikla až v roce 1735 a patří k posledním skladbám svého velmi plodného tvůrce.

Il duello amoroso

27 / 5 / 2020

G. F. Händel – Amarilli vezzosa – Il duello amoroso HWV 82
A. Stradella – La Circe | operetta a 3

Italská vokální hudba rozkvetla v na přelomu 17. a 18. století do nejrůznějších podob a drobné dramatické útvary G. F. Händela a A. Stradelly na pomezí madrigalu, kantáty a serenaty jsou skvělým příkladem mistrovství jejich tvůrců, kteří dokázali na minimální ploše rozehrát drama lidských emocí a vokální virtuozity.  

Cantate Domino 

14 / 10 / 2020

H. Schütz – Ihr heiligen lobsinget
G. Gabrielli – O Jesu mi dulcissime 
H. Schütz – Lobe dem Herren meine Seele
G. Gabrielli – Cantate Domino

V letech 1609–1612 se v benátském chrámu sv. Marka potkávají dva géniové na pomezí renesance a baroka: stárnoucí Giovanni Gabrieli, v jehož díle dosáhlo benátské vícesborové concerto svého absolutního vrcholu, a mladý Heinrich Schütz, pozdější tvůrce německé protestantské hudby. Schütz v roce 1619 vydává sbírku Psalmen Davids, která nezapře silný vliv jeho italského učitele. Gabrieliho benátská concerta a Schützovy drážďanské žalmy doplňují drobná dueta ze sbírky Kleine Geistliche Konzerte, kterou Schütz vydává v Lipsku v roce 1636.

Ad majorem Dei gloriam

4 / 11 / 2020

M.-A. Charpentier – Magnificat a H.76
S. de Brossard – Miserere mei Deus Sdb.50
A. Campra –  Messa Ad majorem Dei gloriam

Marc-Antoine Charpentier a André Campra patří mezi skladatele, kteří nejvýznamněji ovlivnili podobu francouzské opery mezi Lullym a Rameauem. Nesmírně působivý je však i jejich odkaz v oboru duchovní hudby. Zatímco Charpentier, žák Giacoma Carissimiho, a Sébastien de Brossard uplatňují ve své tvorbě zřetelně italské vlivy, André Campra je pokračovatelem estetických ideálů Jean-Baptisty Lullyho.

Produkční dům Vzlet, Holandská 1, Praha 10

Mirabile mysterium

10 / 12 / 2020

J. Gallus – Mirabile mysterium
C. Caresana – Magnificat a 8
J. D. Zelenka – Sub tuum presidium ZWV 157/I, V
F. Poulenc – Quattre motets pour Noël

Slovinec Jacob Gallus Handl, průkopník benátské vícesborové techniky, patřil do okruhu pražských rudolfinských skladatelů. Jeho prostorové či chromatické skladby nádherně zachycují magickou atmosféru rudolfinské Prahy. Pařížský neoklasik Francis Poulenc je jedním z největších skladatelů vokální a sborové tvorby 20. století. Jeho skladby inspiračně navazují především na vrcholnou renesanci, v motetu Exultate Deo najdeme dokonce přímou citaci Palestriny. Čtyři vánoční moteta pak odkazují k Monteverdiho lamentům a dalším hudebním formám počínajícího baroka.

Collegium Vocale 1704 & Collegium 1704

Václav Luks | dirigent

Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704

Oba soubory byly založeny cembalistou a dirigentem Václavem Luksem u příležitosti projektu Bach — Praha — 2005. Rok 2008 dal vzniknout koncertnímu cyklu Hudební most Praha — Drážďany, který letos oslaví 10 let od prvního ročníku. Spolupráce se světově proslulými sólisty Magdalenou Koženou, Vivicou Genaux, Bejunem Mehtou ad. plynule vyústila v roce 2012 v druhý koncertní cyklus Collegium 1704 v Rudolfinu. Od podzimu 2015 jsou tyto dva cykly sloučeny do jedné koncertní sezóny probíhající i nadále paralelně v Praze a Drážďanech. V operních produkcích navázali na mezinárodní úspěchy inscenace Händelova Rinalda provedením opery Olimpiade Josefa Myslivečka, která byla nominována na International Opera Awards 2014, a opery Arsilda, regina di Ponto Antonia Vivaldiho v novodobé světové premiéře. Jejich minulá a budoucí angažmá zahrnují vystoupení v prestižních síních a na festivalech Salzburger Festspiele, Lucerne Festival, Chopin Festival ve Varšavě, Berliner Philharmonie, Wigmore Hall v Londýně, Theater an der Wien, vídeňském Konzerthausu a rezidence na festivalech Oude Muziek v Utrechtu či Bachfest Leipzig. Vydání houslových koncertů Josefa Myslivečka a následně hobojových koncertů a kantát Johanna Sebastiana Bacha rozšířily řadu jejich úspěšných CD (Mše h moll J. S. Bacha, nahrávky Missa Divi Xaverii ve světové premiéře a Sonát ZWV 181 J. D. Zelenky oceněné prestižním Diapason d’Or ad.). 

V loňském roce slavilo Collegium 1704 úspěchy na festivalu v Salzburku, poprvé také vystoupilo ve slavné Elbphilharmonie v Hamburku. CD vydaná v roce 2019 (první kompletní česká nahrávka Mesiáše G. F. Händela a Il giardino dei sospiri s Magdalenou Koženou) získala mezinárodní pozornost a byla zařazena mezi nejlepší nahrávky ve své kategorii, např. Mesiáš – Preiss der Deutschen Schallplattenkritik za III. čtvrtletí roku 2019. 

Kromě probíhající koncertní sezóny 2019/20 a nové sezóny komorní řady se Collegium 1704 momentálně soustředí na vydání nového CD Missa 1724 Jana Dismase Zelenky. Nahrávka by se měla objevit na jaře roku 2020.