Bohatý rok 2021 v Zoo Praha

3. leden 2022, 21:59
Bohatý rok 2021 v Zoo Praha

Pandemie covidu-19 také v roce 2021 nepříznivě poznamenala chod Zoo Praha. Po prvních 101 dnů roku byla zcela uzavřená, v dalších týdnech a měsících se musela vypořádávat s různými omezeními a dlouhodobě jí chyběli zahraniční turisté. Díky velkému zájmu českých návštěvníků během léta se však podařilo přiblížit hranici milionu návštěvníků – přišlo jich 962 987. Přesto všechno byl rok 2021 v Zoo Praha mimořádně bohatý.

Ztichlá zoo

Uzavření Zoo Praha až do 15. dubna a následná opatření snižující návštěvnost vedly k mimořádnému propadu příjmů. Velké pomoci se však zoo dočkala jak od svého zřizovatele, tak od svých příznivců. Například jenom nákupy Stravenek pro zvířata ji během roku podpořilo 27 336 lidí, mnozí je přitom nakupovali pravidelně či opakovaně. Další adoptovali či sponzorovali zvířata a pořizovali si merchandising Zoo Praha. Symbolickým spojením mezi uzavřenou zoo a jejími fanoušky se stala obrazová publikace Ztichlá zoo, která rekapituluje období od začátku března 2020 do konce února. O tuto publikaci byl mimořádný zájem – mimo jiné i proto, že se zájemcům prodávala s podpisy chovatelů Zoo Praha.

Výstavba v zoo, covidu navzdory

Navzdory covidu pokračovaly v Zoo Praha všechny významné investiční akce, především výstavba nového pavilonu goril. Ten je ke konci roku 2021 již stavebně téměř dokončen a po otevření 28. září 2022 provede návštěvníky na ploše 7 700 m2 (z toho 1 700 vnitřní m2 a 6 000 m2 venkovní prostory) po pomyslné cestě Kamerunem, počínaje tamním venkovem přes sekundární a primární deštný les až po pralesní mýtiny s gorilami. Znalec zoologických zahrad Anthony Sheridan, který měl možnost stavbu pavilonu navštívit, prohlásil, že půjde o nový etalon kvality v prezentaci goril. Vedle mnoha drobnějších akcí začala rovněž přestavba tzv. Plání a pokračovaly přípravy projektu Arktidy.

Skvělá mláďata

Za rok 2021 se v Zoo Praha vylíhlo či narodilo 1037 mláďat 200 druhů plazů, ptáků a savců, z nichž řada je z různých důvodů významná. Například mládě trichy orlího, které se vylíhlo začátkem října, je prvním přirozeně odchovávaným mládětem tohoto papouška v evropských zoologických zahradách. Poprvé po dvaceti letech se v rámci Evropy také podařilo rozmnožit kachnu pižmovku konžskou. Z mláďat savců je velmi cenný odchov samičky tapíra jihoamerického, která je prvním potomkem samice Taluen dovezené z Francouzské Guyany, a překvapivou výjimkou jsou čtyřčata kunovité šelmy tayry. Patrně největší pozornost veřejnosti pak vzbudilo narození v pořadí třetího mláděte gibona stříbrného v Zoo Praha.

„Převaláci“ na Dívčích hradech

V pondělí 19. dubna 2021 vyběhly do téměř dvacetihektarové ohrady na pražských Dívčích hradech první čtyři klisny koně Převalského. Projekt realizovaný Zoo Praha, který vzbudil mimořádný zájem a veskrze příznivou odezvu veřejnosti, má několik cílů. Prvním z nich je přispět za pomoci spásání travního porostu k obnovení původních rostlinných a živočišných společenstev. Druhým oživit lokalitu nad mimořádně cenným Prokopským údolím. Třetím postupně vytvořit další chovný prostor pro koně Převalského. A čtvrtým zachovat možnost prohlédnout si tohoto posledního divokého koně v Praze i v době, kdy bude probíhat přestavba stájí a výběhů v zoo.

Úžasná Bojana

V úterý 4. května 2021 se do bulharských Rodop vrátila z Afriky samice supa mrchožravého pojmenovaná Bojana. Odchována byla v roce 2017 v Zoo Praha a odtud odešla na delayed release do Bulharska. Při použití této metody jsou odchovaní ptáci drženi ve voliéře až do následujícího jara a teprve potom vypuštěni do volnosti. Bojana byla jedním z prvních čtyř „mrchožroutů“, kteří se takto vrátili do přírody. V září 2018 se vydala do Afriky, kde postupně navštívila více než dvě desítky zemí. Svým návratem do Rodop si pak připsala významné prvenství – až po ní následovali další ptáci vypuštění metodou delayed release. Jde o velký úspěch aktivit Zoo Praha na poli ochrany biodiverzity, které na pěti kontinentech pokračovaly i navzdory covidu.

Želva s hollywoodským příběhem

V srpnu 2021 se Zoo Praha stala jediným pro veřejnost běžně přístupným zařízením mimo Asii, kde je možné spatřit vodní želvy batagury bengálské. Nejenže jde o jeden z nejvzácnějších i nejkrásnějších druhů želv světa. Navíc je to želva s příběhem, který v sobě nese prvky hollywoodského blockbusteru: složité pátrání, „špiónku“ zastírající svou skutečnou identitu, složitá jednání s pověrčivými venkovany, prohry i náznak happy endu. V tomto příběhu přitom velmi významnou roli sehrál rakouský herpetolog Peter Praschag, který začal pracovat pro Zoo Praha a do pavilonu Čambal poskytl devět mladých jedinců batagura bengálského.

Devadesát let Zoo Praha

V úterý 28. září 2021 uplynulo devadesát let od otevření „staveniště“ Zoo Praha prvním návštěvníkům. Již dříve se v souvislosti s tímto výročím uskutečnila „v Praze“ – kvůli covidu bohužel pouze virtuálně – konference Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií. Během samotných oslav, které se nesly v duchu 30. let, byla pokřtěna obsáhlá kniha Hany Heráňové Zoo pro hlavní město mapující desítky let příprav na vybudování pražské zoologické zahrady a první léta její existence. Jde o první systematicky zpracovanou knižní publikaci, jež je věnována historii Zoo Praha. Dále byly představeny pamětní Trojské tolary, které vytiskla Státní tiskárna cenin, a komplexní desková hra Po stopách v Zoo Praha.

Noční prohlídky s termovizí

V roce 2021 se nabídka Zoo Praha rozrostla o mnoho nových vzdělávacích, návštěvnických, marketingových a fundraisingových projektů. Namátkou lze uvést online programy pro školy nebo aktivity spojené s ďábly medvědovitými, které zahrnují zážitkové programy i širokou nabídku merchandisingu včetně speciálně vařených Ďábelských piv. Velký zájem veřejnosti i médií však vzbudily od září zavedené noční prohlídky. Ty vedle komerčních infrakamer a dalších technologií využívají speciální vojenské zařízení, které je mimořádně citlivé a jinde v civilním sektoru není k dispozici.

Nejvyšší ocenění pro Zoo Praha

V úterý 12. října 2021 obdržela Zoo Praha během Výroční konference Světové asociace zoologických zahrad a akvárií ocenění WAZA Conservation Award. Šlo teprve o šesté toto vyznamenání, které bylo doposud uděleno. Zoo Praha je získala za Návrat divokých koní. Pod tímto označením však nelze vnímat „jen“ aktivity poslední dekády, mj. tedy přepravu koní Převalského do Mongolska, ale veškeré zásluhy Zoo Praha a jejích pracovníků na záchraně koně Převalského a jeho návratu do přírody v průběhu téměř celé její historie.

První vombat

Vombat – jeden ze symbolů Austrálie – je zvláštní a současně pro veřejnost velmi přitažlivé zvíře. Ve středu 8. prosince 2021 byl do Zoo Praha přivezen samec vombata obecného a umístěn do Darwinova kráteru, jehož část byla vybudována právě pro vombaty. Návštěvníci ho ovšem uvidí až po uplynutí karantény na začátku ledna 2022. Samec pojmenovaný Cooper patří k tasmánskému poddruhu a narodil se v Erlebnis-Zoo Hannover. Z Tasmánie k němu má přicestovat ještě samice. Z dalších významných příchodů zvířat do Zoo Praha lze uvést například kakadu havraního nebo hoko červenolaločnatého.

Foto: ©Zoo Praha