Amatérská jeskyně pro zvědavé

3. listopad 2014, 15:04
Amatérská jeskyně pro zvědavé

V Moravském krasu se nachází nejdelší jeskynní soustava České republiky, přibližně 40 km dlouhá Amatérská jeskyně. Sestává z jeskyní vázaných na podzemní toky říčky Punkvy a jejích zdrojnic – Sloupského potoka a Bílé vody.

Speleologové a speleopotápěči postupně prostoupili a propojili tak Sloupsko-šošůvské jeskyně na ponorech Sloupského potoka, Starou a Novou Amatérskou, až po Punkevní jeskyně na vývěru Punkvy do Pustého žlebu. Svůj název dostala Amatérská jeskyně na počest všech amatérských jeskyňářů, kteří se na jejím objevení podíleli.

Na nejdelší jeskyni v České republice je také vázán nejmohutnější řícený závrt - propast Macocha. K hladině krasových jezer je hluboká 139 m, k nejnižšímu místu, kterého potápěči dosáhli, okolo 190 m.

Amatérská jeskyně slaví pětačtyřicáté výročí svého objevení. Nejdelší jeskynní systém České republiky, který není běžně přístupný, se tak mimořádně otevře turistům. Po dva listopadové víkendy – osmého a devátého a ještě dvaadvacátého a třiadvacátého listopadu budou pořádány vstupy, patnáctkrát denně vždy pro deset návštěvníků. O prohlídky je ale obrovský zájem, místa už jsou téměř zaplněná.

Turisté si při prohlídce projdou asi čtyři sta metrů dlouhou trasu v útrobách jeskyně. Uvidí přírodní jeskyni s krápníkovou výzdobou – jeskyni bez stavebních úprav jako jsou chodníky, schodiště nebo osvětlení. Pro toho, kdo letos prohlídku nestihne, bude další termín až v roce 2016.

Punkevní jeskyně s propastí Macocha

Punkevní jeskyně jsou součástí nejdelšího jeskynního systému v České republice – Amatérské jeskyně, kde délka dosud známých chodeb přesahuje 40 km. Od listopadu 2014 do ledna 2015 je z důvodu rekonstrukce zavřeno. Na jaře příštího roku vás přivítá zcela nová provozní budova, která poskytne návštěvníkům daleko příjemnější zázemí. Pro zájemce o prohlídku jeskyní Moravského krasu jsou ještě otevřené jeskyně Kateřinská, Výpustek a Sloupsko-šošůvské.
Teplota v jeskyních je cca 7-9 °C, doporučujeme teplé oblečení.

Informace o akcích ve zpřístupněných jeskyních naleznete na www.caves.cz