Akce ve zpřístupněných jeskyních o prázdninách

23. červenec 2014, 7:27
Akce ve zpřístupněných jeskyních o prázdninách

Jeskyně na Špičáku

Výstava: Skřítci v Jeskyni Na Špičáku
Skřítci z hor a jeskyní mají na starost poklady pod zemí, chrání a těží drahokamy a různé rudy. Starají se, aby vše bylo v rovnováze s přírodou. Hodným a rozvážným lidem pomáhají. Vnímaví lidé je buď „vidí“ vnitřním zrakem, někdo i jako energii, jiní je vnímají, aniž je vidí a mají o nich svou představu.
Na konci prohlídky jeskyně Na Špičáku, ve výklencích ražené štoly, uvidí návštěvník díla žáků Soukromé výtvarné ZUŠ v Jeseníku. Žáci jsou systematicky vedení ke správnému postoji k přírodě, horám, jeskyním, bylinkám a stromům, také ke všem bytostem, které s námi Zemi zabydlují. Výstava trvá do konce letních prázdnin.

O netopýrech na Špičáku
Hlas Miroslava Krobota zní Jeskyní Na Špičáku na závěr každé prohlídky až do 22. srpna. V nedávno ozvučeném dómu Naděje si návštěvníci vyslechnou poutavé povídání o netopýrech. Unikátní nahrávku lze slyšet pouze v Jeskyni Na Špičáku a to jen do 22. srpna 2014, kdy je pořádána Mezinárodní noc pro netopýry.

Zbrašovské aragonitové jeskyně

Výstava soch z Ateliéru sochařství Fakulty umění Ostravské univerzity navazuje na tradici sochařských výstav ve Zbrašovských aragonitových jeskyních. 1. července 2014 uvede docent Jaroslav Koléšek díla mladých výtvarníků.

Jeskyně Výpustek – Moravský kras

4. ročník Didgeridoo v jeskyni
Již čtvrtý ročník Mezinárodního festivalu DIDGERIDOO V JESKYNI 2014 proběhne letos poprvé ve dvou dnech – v pátek 5. září a v sobotu 6. září 2014 v Moravském krasu v jeskyni Výpustek. Koncerty budou probíhat v jeskyni i v areálu před jeskyní. Vystoupí tuzemští i zahraniční hráči na dodgeridoo a další netradiční hudební nástroje. Pro koncerty je připraven akusticky zajímavý Jindřichův sál. Vystoupí tuzemští i zahraniční hráči na dodgeridoo a další netradiční hudební nástroje.
Již tradičně se budou konat v prostoru před jeskyní workshopy, řemeslné a chráněné dílny, osvětové akce neziskových organizací a doprovodný program pro rodiny s dětmi.

Čím je festival již čtvrtým rokem benefiční? Částka, která zůstane po zaplacení organizačních nákladů bude stejně jako minulý ročník věnována podpoře rané péče - dětem s vývojovým postižením v prostředí kojeneckého ústavu. Konkrétně na podporu muzikoterapeutického projektu v DĚTSKÉM CENTRU OSTRŮVEK v Olomouci. Po minulém ročníku je ve spolupráci s Dětským centrem Ostrůvek celoročně podpořeno 8 dětí (1-3 roky), kterým se každý týden věnují 2 zkušené muzikoterapeutky.
Předprodej vstupenek probíhá v období od 21.6. do 1.9.2014 prostřednictvím on-line formuláře na stránkách Správy jeskyní České republiky www.caves.cz,  nebo na pokladně Jeskyně Výpustek (od 7. července 2014. Vstupenky lze koupit pouze na oba dny - jednotné vstupné a platí po celou dobu konání festivalu – vstup do areálu, koncerty před jeskyní i v jeskyni, doprovodný program. Výše vstupného je rozděleno dle období na předprodej a prodej na místě a dále na plné a zlevněné. Sleva platí pro mládež 15-18 let, držitelé průkazů ZTP a ZTP/P a důchodce. Děti od 0-15 let mají vstup zdarma, pouze však za doprovodu alespoň jednoho z rodičů či opatrovníků. Doporučuje se zvážit oblečení, protože v jeskyni je teplota 7-9°C.

Chýnovská jeskyně

Už jste viděli někoho hrát na planetární gongy? Pokud jste zvědaví nebo naopak víte o co jde, máte jedinečnou příležitost si podmanivé tóny těchto nástrojů poslechnout 1. srpna 2014 od 19:00 v Chýnovské jeskyni.

Více informací o všech akcích ve zpřístupněných jeskyních na www.caves.cz