Akademie Libchavy učí umění respektující komunikace ve školách

4. září 2014, 12:04
Akademie Libchavy učí umění respektující komunikace ve školách

Nové umění v přístupu vedení lidí při řízení školy a při vytváření plnohodnotného vztahu pedagogů s žáky a rodiči může přinést do prostředí 15 škol v Královéhradeckém kraji nová inovativní metoda – koučovací přístup.

58 ředitelů a učitelů základních a středních škol a školských zařízení se metodě učí v Koučink akademii Libchavy již od začátku roku 2013 díky projektu s názvem „V zemi Komenského v Královéhradeckém kraji“,který je financovanýz evropských fondů a ze státního rozpočtu České republiky v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projektmá za cíl posílení přirozených hodnot člověka – učitele, aby se stal silným ve své roli a přijímanou autoritou i životním vzorem,“ uvedl zakladatel a majitel Akademie Libchavy Zdeněk Štěpánek.

Vzdělávací programy jsou určené pro řídící a pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, kteří tvoří cílovou skupinu projektu. „Přínosem projektu je mimo jiné zvýšení schopnosti sebe-vnímání ředitelů škol v jejich roli, která je zaměřena na řízení školy a vedení lidí a může být posílena právě koučovacím přístupem,“ říká vedoucí projektu lektor Jiří Šmejkal. Důležitým přínosem vzdělávání pro všechny zúčastněné je umění vytvářet plnohodnotný vztah s žáky a rodiči a umění otevřené a respektující komunikace. V neposlední řadě jsou přínosem také nové kreativní a poutavé doplňující edukační dovednosti, které pedagogové využijí pro poutavou výuku.

Ředitelé škol Královéhradeckého kraje mají už za sebou základní osmimodulový výcvik v koučovacím přístupu „Ředitel koučem“. V první polovině letošního roku prošli výcvikem v typologii, personalistice, dokončují kurz vedení týmů učitelů a čekají je do konce roku ještě účinné porady. Učitelé absolvovali taktéž výcvik v koučovacím přístupu „Učitel koučem“ a typologii.  V programu mají ještě Skupinové koučování ve školách.

Akademie Libchavy připravuje pro ředitele, učitele a další pedagogické pracovníky následné programy po tomto projektu, např. Zavedení koučovací kultury ve škole, Dílny  pro další rozvíjení koučovacího přístupu, Práce s emoční inteligencí a Výuka s koučovacím přístupem v rámci obsahů.

Přichystané jsou ochutnávky koučovacího přístupu pro další  ředitele a učitele škol, kteří mají chuť se o koučování v prostředí školy něco praktického dozvědět a něco si i vyzkoušet.

Projekt V Zemi Komenského v Královéhradeckém kraji
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.43/02.0040
Rozpočet o objemu 1 802 602,70 korun zahrnuje 270 390,41 ze státního rozpočtu ČR a 1 532 212,29 korun zaplatí Evropská unie.

O Akademii Libchavy

Akademie Libchavy sídlí v Libchavách na Orlickoústecku. Zabývá se především rozvojem manažerů průmyslových podniků a vytvářením inovativních týmů v nich, mezi ostatní projekty patří projekty pro školy, města, zdravotnictví či rodiny.  Nabízí lidem fyzický prostor, i prostor „sám v sobě“. „Setkávají se tu lidé, kteří řídí velké firmy či úřady a mají velký vliv na další rozvoj naší společnosti. U nás se násobí jejich chuť se zapojit a vědomě se rozvíjet,“ upřesňuje poslání Akademie Zdeněk Štěpánek. „V současnosti se lidé běžně chvilku nezastaví a nepřemýšlí. U nás toto zastavení přichází samo a inspiruje k němu právě prostředí, které jsme vytvořili z matky přírody, ze stromů. Jsme místem transformace ve smyslu napojení se na kořeny a na generace. V minulosti bylo toto spojení zpřetrhané, a to nám teď působí potíže, které můžeme sami vyřešit, když se dokážeme uvolnit a otevřít se sami sobě,“ vysvětluje Štěpánek.

www.koucinkakademie.cz