11. ročník Pražské muzejní noci v objektech Muzea hlavního města Prahy - 14. června 2014

13. červen 2014, 11:48
11. ročník Pražské muzejní noci v objektech Muzea hlavního města Prahy  - 14. června 2014

V sobotu 14. června 2014 se bude po jedenácté v Praze odehrávat muzejní noc a Muzeum hlavního města Prahy se tradičně k této události připojí volným vstupem ve vybraných areálech – hlavní budova MMP Na Poříčí, Podskalská celnice na Výtoni, Zámecký areál Ctěnice a Svatomikulášská městská zvonice.

Již tradičně bude od 19 hodin připraven pro návštěvníky muzejní noci program v hlavní budově Muzea hlavního města Prahy – Na Poříčí 52:

19–22 hodin před budovou muzea
koncert hudebního uskupení Arturo Soriano Band, zahrají nejen jazzové skladby, do 24 hodin bude koncert pokračovat uvnitř muzea

19–23 hodin: Tvořivé dílny pro rodiny s dětmi – výtvarné a tvořivé dílny pro děti a jejich rodiče pořádá lektorské oddělení muzea ve spolupráci s Karlínským Spektrem – 
DDM Prahy 8

19.30 a 21 hodin: Pohádka pro malé i velké – v přednáškovém sále muzea bude připravena pohádka – Hrnečku vař – Divadlo Kejklíř

19–01 hodin: Etapová hra pro děti i rodiče aneb detektivní pátrání po klíčníkovi–detektivní pátrání po klíčníkovi je určeno pro děti od 6 let a jejich rodiče a prarodiče. Bude probíhat celou muzejní noc. Provede vás expozicemi pravěku, středověku, renesance, baroka a dál se nechte překvapit…

Pracovní listy pro malé i velké aneb Zemětřesení v muzeu–samoobslužnépracovní listy budou k dispozici po celou muzejní noc pro každého, kdo si chce hrát, a provedou vás všemi expozicemi muzea. Kromě tohoto programu si budou moci návštěvníci od 19 do 01 hodin projít jak stálé expozice muzea, Langweillův model, tak i dočasné výstavy: Kdo se bojí, nesmí do Prahy, Historie povodní v Praze a Slunce v nás.

Podskalská celnice na Výtoni je dalším objektem MMP, který bude pro návštěvníky muzejní noci zpřístupněn od 19 do 01 hodin. Zde bude probíhat komentovaná prohlídka pro neslyšící v rámci výstavy Kdo se bojí, nesmí do Prahy. Budou zde také k dispozici samoobslužné pracovní listy k této výstavě, které jsou určeny pro každého, kdo má rád komiksové příběhy.

V objektu bude otevřena restaurace po celou dobu muzejní noci.

Zámecký areál Ctěnice již podruhé otevře své brány návštěvníkům Pražské muzejní noci a je dalším objektem ve správě MMP, který nabízí volný vstup ‒ do nově otevřené stálé expozice
a také program vytvořený speciálně pro muzejní noc:

Řemesla v pořádku / Historie profesního sdružování řemeslníků od středověku po současnost expozice představuje společenský fenomén profesního sdružování řemeslníků do skupin,
tzv. pořádků. Pořádky nebo cechy nejsou záležitostí minulosti, ale fungují i v současné době ve formě asociací či svazů. Tato expozice byla otevřena pro veřejnost 28. 5. 2014.

Zámek Ctěnice / Dějiny, stavební vývoj a obnova – expozice připomíná dlouhou a složitou historii panství od nejstarších dob až do současnosti.

Dějiny obce Vinoře / Od pravěku do 20. století – expozice vytvořená ve spolupráci
s Městskou částí Praha-Vinoř seznamuje návštěvníky s historií obce Vinoř.

A.R.T. BRUT / Surové umění z ateliéru Radostné tvorby – výstava obrazů klientů chráněné dílny sdružení Sales na Letné.

19–22 hodin Ten umí to a ten zas tohle – řemesla a povolání tvůrčí dílna pro děti seznamuje se zapomenutými i současnými řemesly. Doprovodný program ke stálé expozici Řemesla v pořádku.

19–01 hodin – komentované prohlídky k expozici Slabikář návštěvníků památek
komentované prohlídky o základních stavebních typech, architektonických prvcích románského a gotického slohu. Prohlídka je doplněna pracovními listy pro dospělé a děti si mohou postavit svůj vlastní hrad.

Svatomikulášská městská zvonice – jedna z pražských věží ve správě MMP bude již podruhé účastníkem Pražské muzejní noci a bude návštěvníkům zpřístupněna po celou dobu jejího konání. Ti, kromě jedinečného výhledu na Malou Stranu, budou moci zhlédnout výstavu Kdo se bojí, nesmí do Prahy. Výstava přibližuje komiksem pražské pověsti, legendy
a nadpřirozené bytosti, kterých byla plná celá Malá Strana.

Během muzejní noci bude k dispozici samoobslužný pracovní list Po schodech za hlásným.