Chceme umírat. Paterny - Divadlo 29

22.11.2023, 20:00 – 23:59

Zažijte Devětadvacítku plnou analogových promítaček a pramítaček! Čeká nás kinematografická situace Martina Ježka a Jaroslava Tarnovského Chceme umírat pro projekci Super8, 16mm, diapozitivy a elektroniku & Paterny, rukodělný výtvarný film Jana Kulky pro unikátní promítací aparát Pramítačka.

Cena vstupenky: 80 Kč
Chceme umírat. Paterny - Divadlo 29
  • Adresa:
    Svaté Anežky České 29
    Pardubice 530 02

Chceme umírat
E. F. Burian si ve filmu Chceme žít (1949) o vztahu proletářské dvojice Marie a Josefa v letech hospodářské krize a nezaměstnanosti kladl za cíl spojit moderní výrazové prostředky s ideologickými kánony socialistického realismu. Jeho záměr ztroskotal a Martin Ježek s Jaroslavem Tarnovským tyto „trosky“ objevili a pokusili se na nich znovu vystavět stavbu z beznaděje a marnosti života. Ježek fotochemickou cestou přepsal vybrané pasáže s co největší mírou pokory k dílu velkého avantgardisty, Tarnovski podobným způsobem zviditelňuje zvukovou stopu. Improvizované setkání zvuku a obrazu v dialogickém módu může přinést různá nedorozumění ústící v nejednoznačný kompromis.

SMS Ticket