Večer filmové hudby (Claudia HIRSCHFELD & Petr TOMEČEK)

10.10.2023, 19:00 – 23:59

 Multimediální koncertní projekt 

Cena vstupenky: 390 Kč

 Geniální německá královna varhan Claudia Hirschfeld
 "Virtuální orchestr" v podobě koncertního nástroje WERSI
 Čarovné tóny Panovy flétny a Petr Tomeček
N E J S L A V N Ě J Š Í  F I L M O V É  M E L O D I E

Kde: Chvalská stodola, Na Chvalské tvrzi 857/4, Praha

SMS Ticket