Secesní Husovice

31.5.2023, 17:00 – 23:59

Zveme vás na procházku Husovicemi, která se koná v rámci letošního doprovodného programu Brněnského architektonického manuálu (BAM), zaměřeného na nově zpracovaná hesla týkající se převážně období začátku 20. století, které předcházelo oceňované meziválečné moderně.

Cena vstupenky: 100 Kč

Historička umění Pavla Cenková vám přiblíží architektonicky hodnotné stavby této čtvrti vzniklé mezi lety 1900‒1925. Brněnská čtvrť Husovice je místo se starobylou historií, které zažilo v druhé polovině 19. století dalekosáhlý rozvoj ve vazbě na blízké, dramaticky expandující průmyslové Brno. Programově české Husovice, které dosáhly roku 1912 městského statusu, deklarovaly svůj vzestup skupinou reprezentativních veřejných staveb vybudovaných převážně v secesních formách architektem Karlem Hugo Kepkou. Na tyto stěžejní stavby nové městské komunity navazovala obytná zástavba v historizujícím a secesním stylu, která byla doplněna ve druhé dekádě 20. století skupinou pozoruhodných obytných staveb vybudovaných v duchu originálně pojaté moderny, vyznívající často do expresivního akcentu.

Začátek je v 17 hod před kostelem Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Republiky, vstupenky za 100 Kč je možné zakoupit na pokladně Domu umění na Malinovského nám. 2

Kde: Kostel Nejsvětějšího srdce Páně, nám. Republiky, Brno

SMS Ticket