Přednáška Petra Čorneje, Jiří z Poděbrad

9.3.2023 – 22.12.2023, 23:59

Přednáška o Jiřím z Poděbrad se konala v brandýském muzeu 31. 1. 2023. Přednášel Petr Čornej. 

Cena vstupenky: 75 Kč
Přednáška Petra Čorneje, Jiří z Poděbrad

Jiří z Poděbrad byl jediným českým králem, který nepocházel z panovnické dynastie, ale z panského stavu domácí šlechty. Vládl v zemích Koruny české od svého zvolení českou šlechtou roku 1458.  Byl nazýván „husitským králem“ nebo též „králem dvojího lidu“.

SMS Ticket