Přednáška Arch. Zdeňka Lukeše: Josef Fuchs a Oldřich Tyl

7.2.2023, 18:30 – 23:59

Josef Fuchs a Oldřich Tyl. Fuchs byl Plečnikovým žákem na UMPRUM, Tyl absolventem pražské techniky. Spolu navrhli Veletržní palác, pak se jejich cesty rozdělily.

Cena vstupenky: 107 Kč

Cyklus Architektonické dvojice představuje vždy dvě osobnosti, které společně pracovaly na některých projektech, anebo si byly názorově blízko.

Další série pravidelných přednášek o architektuře
s Ing. arch. Zdeňkem Lukešem

Vstupné - v předprodeji 107,- (99,- + poplatky), 140,- na místě.

SMS Ticket