P/\ST | Anděl | Plzeň

25.5.2022, 20:30 – 23:59

Lezeme z hlubin skladů rekvizit, abychom vás v rytmu sub-basových žesťů zavřeli do pasti.

Cena vstupenky: 200 Kč

Past se svírá ze dvou stran.
Jedna je vyztužena ocelovými tyčemi a ozvěnami z šachet, tu druhou ukovaly Sudety a zkalil ji rap.

SMS Ticket