Výukový program agentury Armentum na Kunětické hoře

Hraný výukový program pro základní školy spojený s prohlídkou hradu. Cílem je přiblížení některých významných epoch našich i světových dějin nenásilnou a zábavnou formou.

Výukový program agentury Armentum na Kunětické hoře
  • Adresa:
    Hrad Kunětická Hora
    Staré Hradiště 533 52

Uplatňují se postupy divadelních zkratek, názorných ukázek dobových kostýmů či inventáře a interaktivního zapojování diváků. Začátky vždy v 9 hodin.

Kontakty a objednávky na www.armentum.cz.

www.hrad-kunetickahora.cz