Archeologické léto: Zaniklé hornické město Lauterbach Stadt / Čistá

19.7.2024, 15:00 – 16:30

V rámci dalšího ročníku celostátní akce Archeologické léto připravil Mgr. Filip Prekop, archeolog NPÚ, ÚOP v Lokti, dvě procházky na území zaniklého hornického města Lauterbach Stadt / Čistá, které se nachází v centrální části Slavkovského lesa, nedaleko dolu Jeroným. 

Prohlídky se budou konat 19. července a 23. srpna 2024, vždy od 15 hodin. Kapacita je omezena, nutná je rezervace na stránkách organizátora.

Hornické město Lauterbach Stadt / Čistá patří k největším sídlům zaniklým v souvislosti s vysídlením německého obyvatelstva po druhé světové válce na území dnešního Karlovarského kraje. Jeho počátky sahají do pozdního středověku, kdy se v okolí prokazatelně těžil cín, největší rozmach nastal v 1. polovině 16. století. Tehdy vznikaly rozlehlé náměstí s farním kostelem svatého Archanděla Michaela, renesanční radnice, pivovar či soustava rybníků, jejichž relikty lze dodnes rozeznat. Ve 20. letech 19. století byla těžba ukončena, město však fungovalo dál, přestože vzhledem k nadmořské výšce až 800 m.n.m. byl každodenní život obtížný. Po kompletním vysídlení původního obyvatelstva bylo v 50. letech 20. století město zlikvidováno během vojenského cvičení, v rámci kterého byl natočen instruktážní film Boj o osadu.

Na pozůstatcích farního kostela v současnosti probíhají očišťovací a stabilizační práce, jež zajišťuje spolek Terra incognita, z.s. s podporou obce Rovná a Karlovarského kraje.