Knižní čtvrtky NPÚ: Historický interiér a řeč materiálů - Praha

23.11.2023, 17:00 – 19:00

V rámci Knižních čtvrtků NPÚ vás zveme na představení publikace Historický interiér a řeč materiálů.

Cena vstupenky: zdarma Kč

Akce se koná ve čtvrtek 23. 11. 2023 v přednáškovém sále v pražském sídle NPÚ na Liliové 5 od 16 hodin. Vstup je bez předchozí rezervace a je zdarma.


O knize Historický interiér a řeč materiálů

Metodika navazuje na práci kolektivu autorů Metodika tvorby interiérových instalací a reinstalací, kterou publikoval Národní památkový ústav v roce 2011 (ISBN 978-80-87104-86-6). Jednotlivé kapitoly se věnují podrobněji několika fenoménům, které měly v historickém interiéru vedle nesporné a někdy i zásadní estetické role především účel praktický. Historické podlahy, topná tělesa nebo čalounění mají v interiérech nezastupitelné místo a svým prostřednictvím objektivně vypovídají o důležitých detailech dobového životního stylu. Řečí svého materiálu vypovídají o vkusu i praktických potřebách majitelů a jsou hmatatelným svědectvím nejen o technických dovednostech, ale rovněž o úrovni estetického cítění tvůrců.

Anonym, Salon Eduarda hraběte Clam-Gallase v Casa Greppi v Miláně,1848 - 1849

Historický interiér a řeč materiálů

autoři: Kateřina Cichrová, Eva Lukášová, Ludmila Ourodová, Ivana Troupová, Ladislav Tejml a kol.

Knihu můžete zakoupit v e-shopu Národního památkového ústavu:

Historický interiér a řeč materiálů

Knižní čtvrtky NPÚ jsou součástí institucionální diskusní platformy PPXXI (Památková péče 21. století).

7. 11. 2023, KK