Knižní čtvrtky NPÚ: Harrachové. Vznešenost zavazuje

V rámci Knižních čtvrtků NPÚ vás zveme na představení publikace Harrachové. Vznešenost zavazuje.

Knižní čtvrtky NPÚ: Harrachové. Vznešenost zavazuje
  • Adresa:
    Lubno 66
    Hrádek 503 15

 Harrachové patřili mezi nejvýznamnější šlechtické rody naší historie. Zastávali vysoké posty v církvi, u císařského dvora, v zemské správě, armádě i diplomacii. Byli průkopníky nejen v lyžování, ale také v lesním hospodaření, sklářství, zemědělství a včelařství. Zasloužili se o lepší sociální péči, zapojili se do kulturního dění, byli významnými mecenáši. 

Zámek Hrádek u Nechanic - kousek Anglie ve východních Čechách.

Přednáška o letním loveckém a reprezentačním sídle hraběcího rodu Harrachů. Jak se na Hrádku žilo v minulosti? Co nabízí zámek v současnosti? Jaké jsou vize a plány do budoucna?

Na všechny tyto otázky odpoví kastelán Martin Rejman.

Akce se koná ve čtvrtek 21. 9. 2023 v přednáškovém sále v pražském sídle NPÚ na Liliové 5 od 16 hodin. Vstup je bez předchozí rezervace a je zdarma.

Přednáška bude zároveň streamována prostřednictvím Zoomu

 Knižní čtvrtky NPÚ jsou součástí institucionální diskusní platformy PPXXI (Památková péče 21. století).


Harrachové. Vznešenost zavazuje
Jan Luštinec | Petr Nosek | Adam Rejha, NPÚ, 2023, 212 stran

Publikace byla vydána v rámci projektu Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů, jehož 13. ročník se věnuje právě Harrachům. Kniha čtenářům představuje tento významný šlechtický rod skrze šestnáct kapitol pojatých vesměs jako medailony těch členů rodu, kteří se významně zapsali do dějin českých zemí. Skrze osudy jednotlivců může čtenář nahlížet, jak se v průběhu času projevovala starobylá šlechtická zásada „vznešenost zavazuje“.