Slavnostní mše na počest svátku Nanebevzetí Panny Marie v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

13.8.2023, 10:00 – 23:59

Mše svatá, konaná na počest svátku Nanebevzetí Panny Marie, kterou budou sloužit děkan římskokatolické farnosti P. Mgr. Ing. Leo Gallas, Ph.D., , O.Ct.