Archeoskanzen v Trocnově - přednáška v Č. Budějovicích

3.10.2022, 17:00 – 18:15

Přijměte pozvání na úvodní přednášku podzimního běhu Přednáškového cyklu pro veřejnost,.

V pondělí 3. října od 17:00 přednášku pořádá Národní památkový ústav v Českých Budějovicích. 

Filmové dílo s názvem Jan Žižka poutá v poslední době značnou pozornost nejenom filmových fanoušků, ale i historiků a široké veřejnosti. Rozebírá se z mnoha úhlů a padají různé názory na věrohodnost zobrazených reálií. Na rozdíl od filmové fikce se pracovníci Jihočeského muzea v Českých Budějovicích snaží v Trocnově, rodišti Jana Žižky, zrekonstruovat středověkou vesnici a podat pravdivý obraz o životě v této době.

Přednáška se zaměří nejenom na postup prací při budování archeoskanzenu a další investiční záměry Jihočeského muzea v dané lokalitě, ale i na kulturně historický kontext vnímání osobnosti Jana Žižky a jeho odkazu.  

Vstup zdarma.

Místo konání: přednáškový sál NPÚ, Senovážné náměstí 6, České Budějovice.