Mše svatá 21. května 2022 od 16 hodin v zámeckém kostele Narození Panny Marie na Kratochvíli

21.5.2022, 16:00 – 17:00

Mše svatá 21. května 2022 od 16 hodin (6. neděle velikonoční) v zámeckém kostele Narození Panny Marie na Kratochvíli.

Zámek Kratochvíle - stavba, která nemá v Čechách druhé poloviny 16. století obdoby. Je výrazem okázalé velkorysosti předního velmože království Viléma z Rožmberka. Ve své konečné podobě představuje jeden z klenotů stavitelského a  dekoračního umění doby renesance. Rozmarné zastavení ve shonu života. Kratochvíle je výzvou k nalézání klidu i k obnově duševních sil. Uposlechněme této výzvy a přemýšlejme o dávných vášních, dávných příbězích, neboť porozumíme-li jim, budeme lépe rozumět sami sobě.