Sázavský klášter - letní festiválek KVĚTINOVÝ DEN

14.8.2022, 10:00 – 16:00

Již tradičně pro vás mistryně republiky ve floristice ing. Klára Vavříková, spolek středočeských řemeslníků FAKTUM a Sázavský klášter ve spolupráci s Městem Sázava a místními sponzory, dárci a dobrovolníky zvou na oblíbený

KVĚTINOVÝ DEN 2022 - téma roku: ZAHRADA

pestrý celodenní program od 10 hodin do 15:30 hodin v některých exteriérech  i v interiérech Sázavského kláštera  plný pohody, zábavy i poučení pro malé i velké. V tento den budou po celou návštěvní dobu volně otevřeny i expozice Sázavského kláštera pro individuální bádání a prohlídky - jednotná cena 90 Kč/os. (děti do 6 let a průvodci držitelů karet ZTP/P zdarma) aneb DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Pro program v některých částech areálu (jarmark v dolní části nádvoří a vázání kytic  a divadélko pro děti v severní zahradě) je vstupné volné s možností dobrovolného příspěvku ve prospěch dalších programů v klášteře 

Program:

  • jarmark a ukázky práce středočeských řemeslníků zastřešených spolkem FAKT-UM (dolní část nádvoří)
  • výstava velkých florálních objektů vytvořených přední českou floristkou Ing. Klárou Franz Vavříkovou a jejími přáteli v nejkrásnějších interiérech bývalé hlavní klášterní budovy (kapitulní síň, ambit s odkrývanými barokními malbami, refektář, opatská kaple)
  • prodejní výstava dětských obrázků na téma "Zahrada" - výtěžek bude plně věnován na pořízení některých pomůcek a nástrojů pro interaktivní programy dětí, mládeže a seniorů
  • pohádka pro děti (rajská zahrada/refektář)
  • vázání kytiček pro maminky, babičky, tety pod vedením floristky Kláry a jejich přátel a žáků u příležitosti Dne matek (severní zahrada/v případě deště jižní sklepení)
  • interaktivní pátrací a zábavná hra v prostorách hlavní klášterní budovy pro jednotlivce i celé rodiny a tvořivá dílna (klášterní interiéry)***
  • vyhlášení a odměnění vítězů dětské výtvarné soutěže na téma "Patroni země české"

Časový a lokalizační plán:

10:00 - 16:00 hodin

prohlídky klášterní budovou s opatskou kaplí, křížovou chodbou s objevenými barokními malbami pod vrstvami pozdějších přemaleb a v současnosti odkrývaných, bývalá barokní mnišská jídelna, nádherná gotická kapitulní síň z doby vlády císaře Karla IV., starobylé rukopisy a archeologické nálezy - bez časového omezení bez výkladu průvodců : pro děti  a hravé dospělé pátrací hra v interiérech kláštera

* Jarmark a ukázky práce středočeských řemeslníků (nádvoří)

* Kreativní dílny pro děti i dospělé (nádvoří)

* Prodejní výstava dětských prací na téma „ZAHRADA“ ( křížová chodba kláštera) * Prohlídky, klášterní dílna (interiér kláštera)

Časový plán dalších aktivit zveřejníme později:

* Pohádka pro děti 

* Florální díla vázání kytic pod vedením floristky Kláry Franc Vavříkové - mistryně ČR ve floristice (Severní zahrada)

* Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže, předání odměn (rajský dvůr)

Program v exteriéru: vstup volný s možností dobrovolného příspěvku na obnovu nástěnných maleb a další kulturní počiny (benefice na pomůcky a nástroje pro tvtvorba videoaudioprohlídky)

Náplň a program v interiérech: jednotné vstupné 90 Kč/os. * děti do 6 let zdarma - bude sloužit k podpoře dalších kulturních akcí v Sázavském klášteře v roce 2022

Květinové vazbičky a koupě dětských obrázků: dobrovolný příspěvek - veškerý výtěžek podpoří  obnovu a restaurování  zabílených nástěnných maleb v ambitu 

Děkujeme velkému množství místních i mimomístních sponzorů za podporu

UPOZORNĚNÍ: V den konání tohoto festiválku 14. srpna 2022 nebudou probíhat v interiérech kláštera komentované prohlídky, ale prohlídky jsou možné bez průvodce, případně s texty nebo možností videoaudioprohlídky prostřednictvím Vašeho mobilního telefonu s daty