Kraj!na

1.5.2022, 23:59 – 31.10.2022, 23:59

Výstava KRAJ!NA představuje vliv člověka na zemědělskou krajinu a snaží se najít odpověď na otázku, jak každý z nás může naší krajinu ovlivnit. Nepředkládá univerzální řešení, ale spíše apeluje na drobné změny k lepšímu, které mohou mít velký pozitivní dopad na okolí. Na náš život. 

Kraj!na
  • Adresa:
    Rýmařov, 795 01

Značná část výstavy je věnována inspirací historií, kdy autoři na modelu a mapách představují změny v krajině od 19. století po současnost a hledají vazbu mezi tváří krajiny a její funkčností. Výstava KRAJ!NA je součástí projektu, který se zabývá poplužními dvory, fenoménem, který určoval podobu krajiny od 16. století. Jeho cílem je získat objektivní informace o vývoji krajiny od Josefínského katastru (přibližně r. 1820) do současnosti.

A to především změn velikosti a tvaru zemědělských pozemků v popluží panských dvorů. Výstava téma posouvá dál a hledá cestu k odpověď na otázku, jak nás může krajina

z přelomu 19. a 20. století dodnes inspirovat a co může udělat každý z nás. Je to důležité, protože budoucnost tvoříme my všichni právě teď.

 

Autory výstavy je kolektiv výzkumných pracovníků Ústavu plánování krajiny Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity. Autory architektonického řešení jsou Facha architekti.