Poutní mše svatá svátku Nanebevzetí Panny Marie v klášteře Kladruby

14.8.2022, 11:00 – 23:59

Česko-německá poutní mše k svátku Nanebevzetí Panny Marie v klášterním kostele.

Cena vstupenky: , , ,  Kč

Mši slouží Mons. Rudolf Voderholzer (biskup řezenský) a P. Miroslav Martiš.