Výstava knih z doby osvícenství v knihovně hradu Nové Hrady

1.5.2021, 23:59 – 31.10.2021, 23:59

Výstava knih z doby osvícenství v knihovně hradu Nové Hrady

Cena vstupenky: , , ,  Kč
Výstava knih z doby osvícenství v knihovně hradu Nové Hrady
  • Adresa:
    Nové Hrady 1
    Nové Hrady 539 45

V knihovně hradu Nové Hrady můžete vidět výstavu knih z doby osvícenství (konec osmnáctého století), tato výstava je součástí I. prohlídkové trasy. 

Naším osvíceným šlechticem je Jan Nepomuk Buquoy, který byl silně ovlivněn myšlenkovým proudem osvícenství. Roku 1772 ve spolupráci s farářem Františkem Kindermanem založil v Kaplici Vzornou venkovskou školu pro děti poddaných a předběhl tak o 2 roky školskou reformu Marie Terezie. Roku 1796, inspirován svým přítelem Jindřichem z Rottenhanu, zřídil v Jakuli teprve druhé lesnické učiliště v Čechách. Podporoval nadané děti ze svého panství při dalších studiích. Roku 1784 nechal postavit moderní chudobinec a sirotčinec (dnes školní jídelna a družina). Založil Buquoyský ústav pro chudé (1779), což nebyla, na rozdíl od předchozího, budova, ale institut, který jako jeden z prvních v Evropě systematicky organizoval péči o nemajetné. Zkušenosti z této činnosti zúročil při reformě chudinských nadací v celé monarchii, kterou Jana Nepomuka pověřil císař Josef II.