Sázavský klášter - Květinový den 2021 téma roku 2021 Čeští zemští patroni

15.8.2021, 10:00 – 15:30

Již tradičně pro vás mistryně republiky ve floristice ing. Klára Vavříková, spolek středočeských řemeslníků FAKTUM a Sázavský klášter ve spolupráci s Městem Sázava a místními sponzory, dárci a dobrovolníky zvou na oblíbený.

Cena vstupenky: program v exteriérech: vstupné dobrovolné * program v interiérech a volné prohlídky bez průvodce 70 Kč/os., , ,  Kč

KVĚTINOVÝ DEN 2021 - téma roku:

Patroni země české

pestrý celodenní program od 10 hodin do 15:30 hodin v některých exteriérech  i v interiérech Sázavského kláštera  plný pohody, zábavy i poučení pro malé i velké. V tento den budou po celou návštěvní dobu volně otevřeny i expozice Sázavského kláštera pro individuální bádání a prohlídky - jednotná cena 70 Kč/os. (děti do 6 let a držitelé průkazů ZTP/P a ZTP zdarma) aneb DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Pro program v některých částech areálu (jarmark v dolní části nádvoří a dílny a pátračka v severní zahradě) je vstupné dobrovolné. 

Program:

  • jarmark a ukázky práce středočeských řemeslníků zastřešených spolkem FAKT-UM (dolní část nádvoří)
  • výstava velkých florálních objektů vytvořených přední českou floristkou Ing. Klárou Franz Vavříkovou a jejími přáteli v nejkrásnějších interiérech bývalé hlavní klášterní budovy (kapitulní síň, ambit s odkrývanými barokními malbami, refektář, opatská kaple)
  • prodejní výstava dětských obrázků na téma "Patroni země české" - výtěžek bude plně věnován na pořízení některých pomůcek a nástrojů pro programy dětí, mládeže a seniorů
  • pohádka pro děti (rajská zahrada/refektář)
  • koncertík pro všechny generace (rajská zahrada/refektář)
  • vázání kytiček pro maminky, babičky, tety pod vedením floristky Kláry a jejich přátel a žáků u příležitosti Dne matek (severní zahrada/v případě deště jižní sklepení)
  • interaktivní pátrací, poznávací a zábavná hra v prostorách hlavní klášterní budovy pro jednotlivce i celé rodiny (klášterní interiéry)
  • vyhlášení a odměnění vítězů dětské výtvarné soutěže na téma "Patroni země české"

Časový a lokalizační plán bude upřesněn později.

Program v exteriéru: vstup dobrovolný (benefice na pomůcky a nástroje pro tvůrčí programy a dílny pro rodiny s dětmi, školní mládež a seniory)

Náplň a program v interiérech: jednotné vstupné 70 Kč/os. * děti do 6 let zdarma - bude sloužit k podpoře dalších kulturních akcí v Sázavském klášteře v roce 2020

Květinové vazbičky a koupě dětských obrázků: dobrovolný příspěvek - veškerý výtěžek podpoří  obnovu a restaurování  zabílených nástěnných maleb v ambitu 

Parkování díky vstřícnosti Městského úřadu v Sázavě nejen na parkovišti u mostu přes řeku Sázavu, ale také naproti parkovišti na druhé straně silnice - velmi prosíme řidiče, aby při parkování tam v žádném případě neblokovali vjezd/výjezd z hasičské zbrojnice místních dobrovolných hasičů a kultivovaně parkovali tak, aby nebránili výjezdům ostatních řidičů

Děkujeme velkému množství místních i mimomístních sponzorů za podporu - odměny pro vítěze výtvarné soutěže, Městu Sázava za podporu pro pořízení květin, za umožnění parkování návštěvníků u hasičské zbrojnice zdarma a zapůjčení stánků pro řemeslníky, SZŠ v Litomyšli za dobrovolnické zdobení areálu floristickými objekty a květinami, všem dětem i žákům zúčastněných škol výtvarné soutěže, jejichž díla potěší nejen oči návštěvníků, dobrovolníkům a dobrovolnicím ze Sázavy a okolí, kteří se zdarma podílí na přípravě a zajištění Květinového dne na Sázavě 2021

UPOZORNĚNÍ: 

V tento den nebudou probíhat v klášterním konventu prohlídky s průvodcem za běžné vstupné, ale pouze prohlídky bez průvodce za sníženou cenu 70 Kč/os.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI, ŠKOLNÍ A VOLNOČASOVÉ SKUPINY I PRO RODINNÉ KOLEKTIVY NA TÉMA PATRONI ZEMĚ ČESKÉ

probíhá od 10. února 2021 do 1. srpna 2021

https://www.klaster-sazava.cz/cs/akce/69807-sazavsky-klaster-vytvarna-soutez-pro-deti-a-mladez-tema-patroni-zeme-ceske

Fotografie ve fotogalerii: z předchozích ročníků Květinového dne v Sázavském klášteře