Online kolokvium: Restaurování epitafu rodiny Jana Hodějovského z Hodějova v Českém Rudolci

11.5.2021, 10:00 – 12.5.2021, 23:59

Kolokvium pořádané v rámci řešení projektu NAKI II: Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě završí obnovu renesančního štukového epitafu rodiny Jana Hodějovského z Hodějova v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Českém Rudolci. 

Cena vstupenky: , , ,  Kč
Online kolokvium: Restaurování epitafu rodiny Jana Hodějovského z Hodějova v Českém Rudolci

Cílem setkání je představit pozoruhodný pozdně středověký kostel v Českém Rudolci s jeho znovuobjeveným renesančním epitafem rytířské rodiny Hodějovských v kulturních, uměleckohistorických a památkářských souvislostech a posluchače seznámit s jeho právě dokončeným komplexním restaurováním. Součástí programu je virtuální prohlídka epitafu Hodějovských, která účastníkům kolokvia alespoň zčásti vynahradí za současných protiepidemických podmínek nemožnou exkursi kostela. Přednesené příspěvky i výstupy z restaurátorského průzkumu a průběhu restaurování epitafu včetně jeho podrobné dokumentace budou následně dostupné v připravované publikaci.

Přihláška

V případě zájmu o účast vyplňte registrační formulář do 30. dubna:

 


Program

UMĚLECKOHISTORICKÝ BLOK

| 10:00–12:00 |

  • PhDr. Roman Lavička, Ph.D.: Kostel Narození sv. Jana Křtitele v Českém Rudolci: stavební vývoj ve středověku v kontextu sakrální architektury na českomoravském pomezí 
  • Mgr. Zdeňka Míchalová, Ph.D.: Epitaf rodiny Jana Hodějovského z Hodějova v kulturních a uměleckohistorických souvislostech
  • Mgr. Vladislava Říhová, Ph.D.: Epitaf Václava Morkovského ze Zástřizl a Kunky z Korotína v Boskovicích – výsledky průzkumu

RESTAURÁTORSKÝ BLOK

| 13:00–17:00 |

  • Ing. Renata Tišlová, Ph.D.: Technologický a materiálový rozbor epitafu Hodějovských
  • BcA. Kateřina Šibravová, BcA. Radka Zůfalá: Restaurátorský průzkum a restaurátorský zásah na epitafu Hodějovských se zaměřením na omítkové vrstvy a kámen
  • BcA. Marián Grančák, BcA. Romana Čivrná: Restaurátorský průzkum a restaurování polychromie epitafu Hodějovských
  • Ing. Aleš Sládek, Ph.D., Ing. Oto Sládek, Ph.D.: Analýza mikroklimatické situace v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Českém Rudolci se zvláštním zřetelem na epitaf Hodějovský

Anotace k jednotlivým příspěvkům naleznete zde.


Místo konání:

Termín: 11. května 2021

Místo konání: karmelitánský klášter v Kostelním Vydří / on-line

V případě nepříznivé epidemické situace se kolokvium uskuteční on-line formou.

Kontakt na organizátory: [email protected], tel. 728 413 486