Sázavský klášter - výtvarná soutěž pro děti a mládež - téma Patroni země České

10.2.2021, 23:59 – 1.8.2021, 23:59

Sázavský klášter - výtvarná soutěž pro děti a mládež - téma Patroni země České 

Cena vstupenky: , , ,  Kč

U příležitosti připravovaného Květinového dne 2021 v Sázavském klášteře nezisková organizace Spolek FAKT-UM ve spolupráci se správou Kláštera Sázava vyhlašuje

VÝTVARNOU SOUTĚŽ NA TÉMA

PATRONI ČESKÉ ZEMĚ

SV. LUDMILA, SV. ANEŽKA, SV. VÁCLAV, SV. VOJTĚCH, SV. PROKOP

· PRO DĚTI OD 3 DO 18 LET (individuální práce)

· PRO KOLEKTIVY DĚTÍ MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL I DRUŽIN (skupinová práce)

Soutěž probíhá od 10. února 2021 do 1. srpna 2021.

Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne v rámci Květinového dne: 15. srpna 2021.

Vytvořte doma, samostatně nebo ve třídě, v družině či při distanční výuce jeden obrázek nebo trojrozměrný předmět jakoukoliv výtvarnou technikou na formát v rozmezí A4–A1.

Doručte na adresu Sázavský klášter, správa kláštera, Zámecká 72, 285 06 Sázava nejdéle do 1. 8. 2021.

Obrázek na zadní straně označte adresou rodiny dítěte nebo školky, školy, výtvarného kroužku ap. a telefonním číslem nebo emailovou adresou. Neoznačené práce budou sice vystaveny, ale nebudou odměněny!

Všechny práce budou vystaveny v křížové chodbě kláštera do konce září 2021 a návštěvníci si je budou moci zakoupit. Výtěžek bude předán správě kláštera jako účelový dar na financování zabílených nástěnných barokních maleb svatoprokopské legendy a výtvarné potřeby pro interaktivní tvůrčí programy pro rodiny s dětmi a seniory v Sázavském klášteře.

Vyprávějte si, čtěte si, tvořte a pomozte nám podpořit tvořivost a našim restaurátorům a budoucím generacím odhalit zabílené malby s příběhy o sv. Prokopu v ambitu kláštera. 

Kategorie výtvarné soutěže – individuální (jedno dítě jeden obrázek):

1. cena: diplom, věcná odměna a zážitková odměna pro rodinu dítěte

2. cena: diplom, věcná odměna

3. cena: diplom, věcná odměna

Ostatní účastníci: drobné sladké odměny a účastnický list

Kategorie výtvarné soutěže – skupinová (jeden kolektiv jeden obrázek):

1. cena: diplom, věcné odměny a zážitková odměna pro celou třídu

2. cena: diplom, věcné odměny

3. cena: diplom, věcné odměny

Ostatní účastníci: drobné sladké odměny a účastnický list

Odměny v nepřítomnosti vítězů si lze vyzvednout po předběžné dohodě se správou kláštera do konce roku 2021.

Podrobnosti:

Martina Štědrová, e-mail: [email protected], [email protected]; tel: 725 875 946 nebo 605 800 104