Sázavský klášter - Květinový den v Sázavském klášteře - téma STARÉ POVĚSTI ČESKÉ

16.8.2020, 10:30 – 15:30

Pestrý celodenní program od 10 hodin do 15:30 hodin v exteriérech a letos nově i v interiérech Sázavského kláštera  plný pohody, zábavy i poučení pro malé i velké.

Cena vstupenky: exteriéry - zdarma * interiéry s výstavou, individuální prohlídkou s interaktivním programem a představeními 60 kč/os. * dobrovolné benefiční příspěvky na obnovu fresek, , ,  Kč

Již tradičně pro vás mistryně repubilky ve floristice ing. Klára Vavříková, spolek středočeských řemeslníků FAKTUM a Sázavský klášter ve spolupráci s Městem Sázava a místními sponzory, dárci a dobrovolníky zve na

KVĚTINOVÝ DEN 2020 - téma roku:

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ

Podrobný časový program uveřejníme později. Ale už dnes víme, že se můžete těšit na

  • jarmark a ukázky práce středočeských řemeslníků zastřešených spolkem FAKT-UM (nádvoří)
  • výstava velkých florálních objektů vytvořených přední čečstkou floristkou Ing. Klárou Franz Vavříkovou a jejími přáteli v nejkrásnějších interiérech bývalé hlavní klášterní budovy (kapitulní síň, ambit s odkrývanými barokními malbami, refektář, opatská kaple)
  • prodejní výstava dětských obrázků na téma "Staré pověsti české" - výtěžek bude plně věnován na obnovu dalších barokních maleb v křížové chodbě kláštera (ambit)
  • pohádka pro děti (rajská zahrada/refektář)
  • koncertík pro všechny generace (rajská zahrada/refektář)
  • vázání kytiček pro maminky, babičky, tety pod vedením floristky Kláry a jejich přátel a žáků u příležitosti Dne matek (severní zahrada/v případě deště jižní sklepení)
  • interaktivní pátrací, poznávací a zábavná hra v prostorách hlavní klášterní budovy pro jednotlivce i celé rodiny (klášterní interiéry)
  • vyhlášení a odměnění vítězů dětské výtvarné soutěže na téma "Staré pověsti české"

Program v exteriéru: vstup volný

Náplň a program v interiérech: jednotné vstupné 60 Kč/os. * děti do 6 let zdarma - bude sloužit k podpoře dalších kulturních akcí v Sázavském klášteře v roce 2020

Květinové vazbičky a koupě dětských obrázků: dobrovolný příspěvěk - veškerý výtěžek podpoří  obnovu a restaurování  zabílených nástěnných maleb v ambitu 

Parkování díky vstřícnosti Městského úřadu v Sázavě nejen na parkovišti u mostu přes řeku Sázavu, ale také naproti parkovišti na druhé straně silnice - velmi prosíme řidiče, aby při parkování tam v žádném případě neblokovali vjezd/výjezd z hasičské zbrojnice místních dobrovolných hasičů a kultivovaně parkovali tak, aby nebránili výjezdům ostatních řidičů

Děkujeme velkému množství místních i mimomístních sponzorů za podporu - odměny pro vítěze výtvarné soutěže, Městu Sázava za podporu pro pořízení květin, za umožnění parkování návštěvníků u hasičské zbrojnice zdarma a zapůjčení stánků pro řemeslníky, SZŠ v Litomyšli za dobrovolnické zdobení areálu floristickými objekty a květinami, všem dětem i žákům zúčastněných škol výtvarné soutěže, jejichž díla potěší nejen oči návštěvníků, dobrovolníkům a dobrovolnicím ze Sázavy a okolí, kteří se zdarma podílí na připraviě a zajisštění Květinového dne na Sázavě 2020

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI NA TÉMA STARÉ POVĚSTI ČESKÉ

probíhá od 1. února 2020 do 2. května 2020

https://www.klaster-sazava.cz/cs/akce/50883-sazavsky-klaster-vytvarna-soutez-pro-deti-i-skolni-kolektivy-na-tema-stare-povesti-ceske

Fotografie ve fotogalerii: z předchozích ročníků Květinového dne v Sázýavském klášteře