Galerie Vyšehrad

  • Adresa:
    V pevnosti 159/5b
    Praha 2 128 00

Budova galerie je pozůstatkem středověké strážní věže, součásti středověkého opevnění. Stojí na skále nad tzv. Libušinou lázní. Podle představ obrozenců, z vrcholku této skály, bájná kněžna Libuše věštila slávu městu Praze.

Galerie se nově zaměřuje na mladé a nejmladší autory, přičemž její prioritní orientace je na malbu, tvorbu obrazu a příbuzná média. Koncepce galerie má ambici představit významné a zajímavé umělce, jejichž předností je koncentrovaná práce v jednom médiu (s přesahy), přičemž samo toto médium je mnohde aktualizováno a prověřováno různými postupy. Dramaturgii výstav přiravuje kurátor Petr Vaňous.

24.11.2022, 13:00 – 8.1.2023, 18:00
U příležitosti třicátého výročí úmrtí malířky a ilustrátorky Aleny Ladové (1925—1992) se koná její první samostatná výstava v... více